News

International Pronouns Day 💙💗🤍✨ 21 ต.ค. 2020 – วันเคารพการใช้สรรพนามสากล

          International Pronouns Day 💙💗🤍✨21 ต.ค. 2020 - วันเคารพการใช้สรรพนามสากล       ‘เพราะกา...

‘Spirit Day’ – Against Bullying 🚫15 ตุลาคม – ‘วันต่อต้านการบูลลี่เยาวชน LGBT+’

‘Spirit Day’ - Against Bullying 🚫 15 ตุลาคม - ‘วันต่อต้านการบูลลี่เยาวชน LGBT+’ เชื่อว่าใครห...

วิชาสุขศึกษาทางไกล 2563 ยังสอนเด็กด้วยอคติทางเพศ ว่าด้วยบทเรียนล้าหลังจากโครงการ “ครูตู้” กับการปลูกฝังนักเรียนไทยไม่ให้เป็น LGBT+

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการเผยแพร่บทเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา...

11 ตุลาคม – National Coming Out Day ‘วันเปิดเผยตัวตนแห่งชาติ’

National Coming Out Day 🌈✨ 11 ตุลาคม - ‘วันเปิดเผยตัวตนแห่งชาติ’ เพราะการคัมเอา...

Sexual Harassment Debate คำว่า “หอม” คุกคามทางเพศหรือไม่? ชวนพูดคุยประเด็นทางไวยกรณ์ภาษาและเรื่องเจตนาของผู้ใช้ จนถึงการ Euphemism ใช้คำใหม่ทดแทนนัยยะของคำเดิม

การถกเถียงกันเรื่อง “หอม” คุกคามทางเพศหรือไม่ ขณะนี้ไปถึงไหนแล้ว? การถกเถียงนี้เริ่มจากการที...