นภัสชล บุญธรรม

Illustrator & Graphic Designer

Queer Marriage  – แต่งงานนอกขนบเดิม

แต่งงานแล้วได้อะไร? ทำไมอัตราการแต่งงา...

เด็กดอยใจดี และ มีแคร์รอต? ภาพจำผิดๆ ของคนเมืองต่อ ‘Hill Tribes’

จากกรณีของ ‘พิมรี่พาย’ นั้นสามารถกระตุ...

Anthropocentrism – เมื่อมนุษย์นั้นเหยียดสัตว์

“ไอ้เหี้ย” “อีควาย” “ไอ้สัตว์” “อีแรด”...