นภัสชล บุญธรรม

Illustrator & Graphic Designer

กลุ่มต่อต้านเฟมินิสต์ในประเทศเกาหลีใต้

หลาย ๆ คนอาจจะเคยได้เห็นกระแส ‘ต่อต้าน...

ข่มขืน = ประหาร หรือ ข่มขืน ≠ ประหาร?

คดีข่มขืนนั้น เป็นหนึ่งในคดีอาชญากรรมท...