ภัทรดล วีระชัยณรงค์

นักเขียนที่อยากเขียนให้คนรู้สึกและเข้าใจ ความหลากหลายของมนุษย์ ศิลปะ สังคม และ วัฒนธรรม ผู้เชื่อในความลื่นไหลของมนุษย์สุดหัวใจ ในเวลาว่างเป็นหมอดู

SPECTROSCOPE: 摩梭 – มูซอ สังคมมาตาธิปไตย

อีกเรื่องราวในดินแดนแถบเทือกเขาหิมาลัย...

Anti-Masturbation Belt – เข็มขัดป้องกันการช่วยตัวเอง

"ใส่เข็มขัดป้องกันการช่วยเหลือตัวเองนี...