อรณี รัตนวิโรจน์

Content Creator & Copywriter

Sexist Playlist – เพลงไทยที่เหยียดเพศ

“ว้าย!..ว้าย!..ว้าย!..นี่ไอ้ประเทืองนี...