อรณี รัตนวิโรจน์

Content Creator & Copywriter

Sexist Playlist – เพลงไทยที่เหยียดเพศ

“ว้าย!..ว้าย!..ว้าย!..นี่ไอ้ประเทืองนี...

Pride Month Calendar

เพราะอัตลักษณ์และรสนิยมทางเพศของคนนั้น...

Hukuman Cambuk – เกณฑ์การเฆี่ยนประจานในอินโดนีเซีย

แม้จะเป็นช่วงโควิดที่ต้องเว้นระยะห่างท...

Rape Myths – ความคิดผิดๆ เกี่ยวกับการข่มขืน

รู้ไหมว่าการข่มขืน (Rape) เกิดขึ้นเยอะ...