World AIDS Day 1 ธ.ค. 2563 – วันเอดส์โลก

- Advertisement -

World AIDS Day 1 ธ.ค. 2563 – วันเอดส์โลก

วันเอดส์โลกเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1988 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเชื้อ HIV และผู้ป่วยโรคเอดส์ รวมถึงเพื่อแก้ไขการตีตราที่ติดมากับโรคนี้ตั้งแต่โรคเอดส์เริ่มระบาดเกือบ 20 ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ โดยวันเอดส์โลกถือเป็นวันสำคัญเกี่ยวกับโรคและสาธารณสุขวันแรกของโลกที่เคยได้รับการสถาปนาขึ้นมาด้วย
นอกเหนือจากการเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์และเรื่องราวของผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อนี้ วันนี้ก็ยังถูกใช้เพื่อแสดงถึงกำลังใจและแรงสนับสนุนที่ทุกคนมีให้กับผู้ที่มีเชื้อไวรัส HIV และผู้ป่วยโรคเอดส์ ด้วยการผูก ‘ริบบิ้นสีแดง’ เป็นการส่งสาส์นว่าพวกเขาไม่ได้โดดเดี่ยวบนโลกนี้ และยังมีคนที่พร้อมจะยืนเคียงข้างเสมอ
ทุกๆ ปี วันเอดส์โรคจะมุ่งเน้นไปที่ธีมรณรงค์หนึ่งโดยเฉพาะ และธีมของปีนี้ก็คือ ‘ทั้งโลกเป็นหนึ่งเดียว ต้องรับผิดชอบร่วมกัน’ (Global solidarity, shared responsibility) เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในตอนนี้ พร้อมๆ กับเชื้อ HIV ที่ก็ยังระบาดอยู่อย่างไม่เคยหายไปเช่นกัน
ซึ่งวันเอดส์โลกในปีนี้เรียกได้ว่ามีข่าวดีให้น่าเฉลิมฉลอง คือในสหราชอาณาจักร มีการตรวจพบเชื้อ HIV ในผู้ชายที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันในตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี นั่นคือเพียง 1,700 เคส ซึ่งลดลงจากปี 2011 ที่มีตัวเลขสูงที่สุดถึง 80% โดย ‘Dr Valerie Delpech’ ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ของประเทศอังกฤษก็กล่าวว่าตัวเลขจะลดลงเรื่อยๆ หากปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านเพศ เชื้อชาติ และภูมิศาสตร์ ได้รับการแก้ไขอย่างแข็งขัน
อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ติดเชื้อ HIV ทั่วโลกสะสมถึง 38 ล้านคนตามข้อมูลของปี 2019 และในไทยเอง ก็มีผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณเกือบ 480,000 คน และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ เฉลี่ยประมาณ 4,900 คนต่อปี นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการสร้างความตระหนัก และชี้ถึงความสำคัญของการให้การศึกษาตั้งแต่ระดับโรงเรียน การเรียกร้องงบประมาณดูแลจากรัฐบาล และการลบล้างการตีตรา จึงยังเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นต่อไป

#WorldAIDSDay #WAD2020
#
วันเอดส์โลก#RedRibbon
อ่านข่าวเรื่องเพศอื่นๆ: www.spectrumth.com/
Worldaidsday:
https://www.worldaidsday.org/about/

- Advertisement -

อ้างอิง
Pinknews:
https://bit.ly/33uz3vP
UNAIDS: https://bit.ly/3o9EwjD
กรมควบคุมโรค: https://bit.ly/2Jd2g7T
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน