‘Woman in games’ ได้ออกคู่มือใหม่ นำเสนอปัญหาเรื่องเพศในวงการเกม และการแก้ไข หลังพบว่ามีผู้หญิงถูกล่วงละเมิด เลือกปฎิบัติ

- Advertisement -

Women in Games ได้เผยแพร่ The Guide: Building A Fair Playing Field คู่มือที่นำเสนอปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศในวงการเกม พร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทของผู้นำในการสร้างความเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้องค์กรต่าง ๆ มีความเท่าเทียมทางเพศมากกว่าที่เคย พร้อมให้ดาวน์โหลดฟรีแล้ววันนี้!

Women in Games คือ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีเป้าหมายในการสรรหา จ้างงาน และปกป้องผลประโยชน์ของผู้หญิง เพื่อสร้างพื้นที่ที่ไร้ซึ่งการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในอุตสาหกรรมเกม และอีสปอร์ต โดยหากพิจารณาจากผลการศึกษาที่จัดทำโดย IGDA (International Game Developers Association) ในช่วงปี 2014 จนถึงปี 2021 จะพบว่า ผู้หญิงมีบทบาทน้อยมากในวงการเกม เพราะอุตสาหกรรมวิดีโอเกมนั้นประกอบไปด้วยผู้ชายกว่า 61% ผู้หญิง 30% และมีเพียง 8% ที่เป็น non-binary

ทั้งยังมีการวิจัยระยะยาวที่แสดงให้เห็นว่า มีการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติในเกมออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคน (multiplayer games) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแม้แต่ในบริษัทเกมเองก็ยังเต็มไปด้วยความไม่เท่าเทียมทางเพศเช่นกัน อย่างเมื่อไม่นานมานี้ ก็เพิ่งมีกรณีที่พนักงานสัญญาจ้างหญิงไม่ได้รับค่าจ้างอย่างเท่าเทียม ทั้งยังโดนล่วงละเมิดทางเพศในบริษัทใหญ่อย่าง Nintendo ไปหมาด ๆ

ดังนั้นคู่มือนี้จึงได้รับการค้นคว้า และเขียน โดย มารี-แคลร์ อิซซาอาแมน CEO ของ Women in Games และ ชารอน โทไลนี-เซจ ที่ปรึกษาด้านการศึกษา และการวิจัย ของ Women in Games โดยไม่เพียงนำเสนอแค่เรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังพูดถึงปัญหาทับซ้อน (intersectional issues) การครอบคลุมทุกความแตกต่างหลากหลายในหลายระดับไปพร้อม ๆ กัน

ซึ่งจุดประสงค์หลักของ The Guide: Building A Fair Playing Field นั้นก็คือ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศในวงกว้าง, ตอกย้ำบทบาทผู้นำในการสร้างความเป็นธรรมในองค์กร, เป็นแรงบันดาลใจให้กับบริษัทและบุคคลในระดับปัจเจกแบบไร้พรมแดน และเพื่อแบ่งปันความรู้และแสดงความคิดริเริ่มเชิงบวกที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมต่อไป

นอกจากนี้คู่มือนี้ยังเป็นความพยายามในการสนับสนุน ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’ หรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่ 5 ที่หมายถึง ความเท่าเทียมทางเพศ อีกด้วย ดังนั้น ใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาอ่านกันได้เลย

สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่: https://bit.ly/3AgmCn7

#WomeninGames
#BuildingAFairPlayingField
#ผู้หญิงในอุตสากรรมเกม
#ความเท่าเทียมทางเพศ

- Advertisement -

Content by Natthapon T.
Graphic by Napas

อ้างอิง
Women in Games: https://bit.ly/3PTPCac
Antidote: https://bit.ly/3QMeXUJ
Eurogamer: https://bit.ly/3PHSN4t
ภาพ: Women in Games
อ่านคอนเทนต์เรื่องเพศอื่นๆ: https://spectrumth.

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน