Vomit Positivity – ‘จะอ้วก‘ ให้ความอยุติธรรมแล้วทำไม?

- Advertisement -

หลังจากบทความ ‘Vomit Toxic: ปรากฏการณ์อ้วกกับทุกสิ่ง เมื่อนักฉอดคือ มลพิษ ของโลกโซเชียลฯ’ ที่เขียนโดย ‘กฤตนัย จงไกรจักร’ ถูกเผยแพร่ผ่านเพจ ‘The Momentum’ เมื่อวาน (25 ม.ค. 2021) ก็เกิดเป็นกระแสการถกกันมากมายในพื้นที่ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ วันนี้เราจะมาชำแหละบทความกันว่ามีประเด็นไหนควรแก่การตอบโต้บ้าง:

SPECTROSCOPE: Vomit Positivity – ‘จะอ้วก‘ ให้ความอยุติธรรมแล้วทำไม?

#TonePolicing – ในย่อหน้าที่ 2 ผู้เขียนนั้นได้ตั้งข้อสงสัยว่า “ทำไมจึงต้องมีการตะเบ็งเสียงจนลดทอนความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ตนเองต้องการจะนำเสนอด้วย” วิธีคิดนี้เป็นวิธีคิดที่มีชื่อว่า Tone Policing (หรือในบางครั้งก็ใช้คำว่า Tone Argument) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหลักตรรกะวิบัติ (Illogical Fallacy) ว่าด้วยการมุ่งเน้นโจมตีบุคคล (Ad Hominem) แทนที่จะเป็นการพิจารณาเนื้อความ ทำความเข้าใจ และทำการสนทนาถึงปัญหานั้นๆ

ข้อน่าสังเกตก็คือ – Tone Policing มักจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือตอบโต้โดยบุคคลที่มีอำนาจต่อรองเหนือกว่า เนื่องจากตนไม่ได้เป็นผู้รับประสบการณ์ความเจ็บปวดนั้นแต่อย่างใด อภิสิทธิ์แห่งการเพิกเฉยต่อเนื้อความนั้นจึงถูกแสดงออกมาผ่านข้อกล่าวหาที่บอกว่าผู้เปล่งเสียงนั้นตะคั้นตะคอก โดยไม่สังเกตเลยว่าอากัปการตะคั้นตะคอก แท้ที่จริงก็เกิดจากสภาวะการถูกกดขี่ทั้งสิ้น ดังนั้น จึงไม่มีเหตุผลใดที่เหมาะสมพอจะสามารถนำพาข้อกล่าวหานี้ออกจากการจัดกลุ่มคำถามประเภทที่แสดงถึงความเขลาอันเกิดจากการเพิกเฉย (Ignorance) ได้ทั้งสิ้น

#Diversity – ความหลากหลายหนึ่งที่มนุษย์ควรตระหนักไม่ได้กระจุกแค่เพียงเรื่องของ สีผิว ชาติพันธุ์ และรสนิยมทางเพศเท่านั้น แต่ยังมีประเด็นเรื่องความหลากหลายทางความคิดอีกด้วย การตีตราว่า “การแตกหน่อจากความไม่เผาผีเช่นนี้มักจะไม่ได้นำไปสู่การขับเคลื่อนของสังคมเท่าไรนัก” ไม่ต่างจากการชี้บอกให้ทุกความคิดหันหน้าเข้าหากัน ก่อนจะพูดคุยกันเยี่ยงผู้มีอารยะ ซึ่งหากอ่านโดยผิวเผินก็ดูจะคล้อยตามได้ง่ายและฟังดูเข้าที แต่ในความเป็นจริงแล้ววิธีคิดแบบนี้ต่างหากที่เป็นวิธีคิดซึ่งมักไม่นำไปเกิดการขับเคลื่อนของสังคมแต่อย่างใด เนื่องจากแต่ละอุดมการณ์ทางการเมืองหรือแต่ละประเด็นในสังคมก็ล้วนแต่มีความเฉพาะตัวบางอย่างทั้งนั้น ฉะนั้น จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่หลายความคิดจะขัดแย้งกันในแบบถอนรากถอนโคน คงไม่มีใครเชื่อว่าพื้นที่ตรงกลางระหว่างอคติทางเพศ (Sexual Prejudice) และความเชื่อที่ว่าทุกเพศต่างก็มีคุณค่าไม่มากไม่น้อยไปกว่ากันจะมีอยู่จริง เพราะถ้าหากยอมรับบางส่วนได้แต่ต้องเลือกทิ้งบางส่วนก็คงไม่ใช่สิ่งที่ผู้เสียสิทธิ์พึงปรารถนาเท่าไรนัก

ตัวอย่างความย้อนแย้งในการพยายามประนีประนอม (ซึ่งไม่เกิดขึ้นจริง) ที่ชัดเจนที่สุดก็คือ บทความต้นทางเองที่ทุกครั้งก่อนจะเอ่ยถึงสิ่งที่ตนคิด ก็จะต้องมีการกล่าวอ้างว่ายอมรับการกระทำนั้นๆ ก่อนไม่ว่าจะเป็น (1) การเป็น ‘นักฉอด’ หรือ ‘อ้วก’ เป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ – แต่ก็ไม่รังสรรค์การขับเคลื่อนสังคม ซ้ำยังเป็นความอุจาดส่งกลิ่นคละคลุ้งทั่วพื้นที่ออนไลน์ (2) เป็นเรื่องที่ดีที่ความคิดในสังคมจะแตกต่างและหลากหลาย – แต่การแตกหน่อนี้ก็ไม่ได้นำไปสู่การขับเคลื่อนสังคมแต่อย่างใด และ (3) การแสดงออกเชิงรุนแรง (Aggressive) ก็น่าสนใจและถ้าทำให้สังคมก้าวหน้าไปได้ก็คงดีไม่น้อย – แต่นอกจาก [ผู้เขียนบทความต้นทาง] จะเห็นกองอ้วกเต็มไปหมดแล้ว ก็ยังเห็นกำแพงที่แน่นหนากีดกันการพูดคุยระหว่างผู้คนมากขึ้นไปอีก

จะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นคู่ขั้วนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือแยกขาดจากกันได้ทั้งสิ้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะประนีประนอมหรือหาพื้นที่ตรงกลาง ฉะนั้น ข้อสรุปจึงมีเพียงว่า หาก ‘จะอ้วก‘ ก็จงอ้วกไป ทุกคนสามารถอ้วกได้โดยไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะมีใครคอยสำรวจเป็นตำรวจตรวจคุณภาพอ้วก เพราะท้ายที่สุด สิ่งที่สำคัญจริงๆ ก็คือ ‘สาเหตุที่อ้วก’ ไม่ใช่ ‘รสชาติอ้วก’ เหมือนที่ใครกล่าวอ้างแต่อย่างใด

#TonePolicing #ToneTroll
#ToneArgument #IllogicalFallacy
#AdHominem #PersonAttacking
#Spectroscope #WeScopeForYou

Content by Tobita P. Faith
Illustration by Panita Siriwongwan-ngarm
สนทนาเรื่องเพศได้ที่กลุ่ม ‘เพศ’: https://bit.ly/2LKTzTg
อ่านข่าวเรื่องเพศอื่นๆ: www.spectrumth.com/

อ้างอิง
The Momentum: https://bit.ly/36fOSIp
Merriam Webster: https://bit.ly/3qTlRtK
Feminism In India: https://bit.ly/2NrGQFB
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
ปณต ศรีนวล
ปณต ศรีนวล
ไม่ใช่นักเขียนประจำแต่เป็นนักคิดประจำที่เขียนบ้างบางครั้งเมื่องานประจำไม่ข้องแวะเวียน ไม่กินอาหารตะวันตกแต่ถ้าหลังตะวันตกก็ยังกินอาหารได้อยู่ ไม่ฝักใฝ่อำนาจนิยมเพราะสิ่งที่นิยมคือไม่ฝักใฝ่ในอำนาจ (she/her)
ปณิตา ศิริวงศ์วานงาม
ปณิตา ศิริวงศ์วานงาม
Visual Designer, Content Creator & Occult lover https://ppapuru.com/