SELF: ตัวตนบนโลกแดร็ก

- Advertisement -

ปัจจุบันนี้ “DRAG” เป็นที่ยอมรับว่ามีเสน่ห์เฉพาะตัว
จนกลายมาเป็นอัตลักษณ์ร่วมกันของผู้คนมากมายทั่วโลก จากวันนั้นที่ “DRAG” กำเนิดจากอคติชายเป็นใหญ่บนโลกละครเวที จนวันนี้ที่ “DRAG” เข้ามาเป็นหนึ่งในพื้นที่ชุมชนของ LGBT

เป็นพื้นที่ให้ทุกคนที่หลากหลายมาจอยกันได้บนโลกของแดร็ก 
เป็นพื้นที่ในการแสดงออกทางเพศ ที่ไม่จำเป็นต้องตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศ 
เป็นผู้ชายอยากแต่งหญิง เป็นผู้หญิงอยากแต่งชาย
เป็นทรานส์อยากแต่ง STRAIGHT 
เป็นคนอยากเป็นสัตว์ เป็นต้นไม้ เป็นสิ่งของ
เป็นอากาศธาตุต่างๆนานา
ก็แล้วแต่ใจอยากจะสร้างสรรค์ 
LET’S CELEBRATE TO 
THAI DRAG COMMUNITY

SELF: ตัวตนบนโลกแดร็ก
ปันปัน นาคประเสริฐ

- Advertisement -