Post Genderism สู่ ‘โลกหลังการมีเพศ’

- Advertisement -

อะไรคือความเป็น “ผู้ชาย” “ผู้หญิง” “เกย์” …?
อะไรกันที่หล่อหลอมแล้วบอกว่าคนๆ หนึ่งนั้นเป็น ‘เพศ’ ไหน?

“Gender is a social construct.” “เพศสภาพเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคม” คงเป็นประโยคเพื่อคำตอบคำถามนี้ ที่สะท้อนถึงการกำเนิดขึ้นมาอย่างความเปลือยเปล่าไร้ความหมายของมนุษย์ แต่เมื่อต้องใช้ชีวิตอยุ่ท่ามกลางชุดวาทกรรมมากมาย “ความเป็นเพศ” ก็ได้เกิดขึ้น – คุณหมอบอกเพศใบเกิด คุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อให้คุณตามเพศ สู่การหล่อหลอมทางสังคมวิถีปฏิบัติต่างๆ นี่เหรอคือความจริงของคำว่าเพศ? วันนี้จึงชวนมาฝัน ฝันถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ในอนาคต ลองมาจินตนาการดูในวันที่โลกนั้นคอนเซ็ปต์เรื่อง ‘เพศ’ หายไป…

SPECTROSCOPE: Post Genderism – สู่ ‘โลกหลังการมีเพศ’

อะไรคือ Post Genderism ? – คำว่า “post” แปลได้ว่า “หลัง” และ “genderism” คือความคิดที่ว่าเพศนั้นมีเพียงแค่ ชาย/หญิง และเป็นไปตามเพศกำเนิด พอมารวมกันจึงกลายเป็น ความคิดของสังคมในอนาคตหลัง ‘การยุติการนิยามเพศ’ หรือ ‘หลังเพศหายไป’ นั่นเอง ซึ่งหนึ่งในผลงานเขียนแรกๆที่มีการเอ่ยถึงคอนเซ็ปต์เเรื่องนี้ คือหนังสือชื่อ ‘The Dialectic of Sex โดย Shaulamith Firestone ที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี 1970 ซึ่งก็ได้กล่าวไว้ว่า ‘เป้าหมายสุดท้ายของเฟมินิสม์ไม่ควรจะเป็นการยุติสิทธิพิเศษของเพศชายแต่ควรเป็นการยุติความแตกต่างทางเพศ: ความแตกต่างของอวัยวะเพศระหว่างมนุษย์จะไม่สำคัญต่อวัฒนธรรมอีกต่อไป’

“post-genderist เชื่อว่าเพศสภาพนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและเป็นขีดจำกัดที่ไม่จำเป็นต่อการพัฒนาของมนุษย์” – ข้อความหนึ่งถึงการจินตนาการถึงภาวะไร้อคติทางเพศจากบทความวิชาการของ ‘George Dvorsky’ ในปี 2008 และคำว่า “Post – Genderism” ก็ปรากฏอยู่ในวิชาการสาย Post อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

โดยคนที่เป็น Post-Genderist เชื่อว่า: คอนเซ็ปต์เรื่องการตีตรากำหนดบทบาท รวมไปด้วยการ อนุญาต ห้าม หรือ บังคับ มนุษย์ให้ทำสิ่งใดสิ่งนึงโดยยึดหลักจากเพศควรยุติลง ตัวอย่างรูปธรรมเช่น บังคับให้คนที่เกิดเป็นเพศชายเกณฑ์ทหาร ฝ่ายหญิงดูและลูกและครอบครัวในหลายๆครอบครัวทั่วโลก รวมถึงยุติสิ่งอื่นๆในสังคมที่มีการแบ่งเพศ เช่น คำนำหน้าชื่อ (นาง นางสาว นาย) หรือ เกย์ต้องเป็นแบบนี้ ต่างๆ จะสูญสิ้นหายไป และไร้ความหมายและไม่ใช่เพียงการยกเลิกความคิดแบ่งเป็นสองของเพศ (gender binary) ซึ่งนั่นรวมไปถึง สมการเรื่องเพศทั้งหมดจะต้องถูกรื้อถอนด้วย

คำศัพท์ว่า “gender” ในภาษาอังกฤษนั้น มีมาตั้งแต่ปี 1474 เพราะฉะนั้นต้นกำเนิดของคำว่า gender นั้นมีมาหลายร้อยปี เริ่มจากภาษา Norman French (ภาษาถิ่นของภาษาฝรั่งเศสเก่า) “gendre” ถูกใช้เพื่อให้แปลว่า ‘ชาย หรือ หญิง’ และโลกหลังการมีเพศนั้นคือไม่จำเป็นต้องมี ตลอดจนการรื้อถอนไวยกรณ์ภาษาก็ต้องมีด้วย เนื่องจากว่าสรรพนามที่ใช้เรียกเพศหญิงและเพศชายในหลายๆ ภาษาทั่วโลกต้องได้รับการตัดออก นอกจากนี้ ในภาษาที่มีการแยกเพศในบริบทการพูดและเขียนอย่างภาษาสเปน หรือ ภาษาไทยที่ใช้คำลงท้ายแบ่งตามเพศอย่าง ‘ค่ะ/ครับ’ อาจต้องหาจุดสมดุลเพื่อที่จะแก้ไขให้ไร้เพศ ซึ่งการแก้ไขภาษานับเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อความสำเร็จของสังคมไร้เพศ เพราะภาษาคือหน่วยที่คนนั้นคุ้นชิน

Genderless Bioman – หลายๆ คนอาจสงสัย เมื่อไม่มีขั้วเพศชาย-หญิง แล้วถ้าไม่ผสมพันธุ์กันจะสืบเชื้อสายมนุษย์อย่างไร? ในประเด็นนี้ คำตอบจากนักวิชาการได้บอกคือ “เทคโนโลยีในการช่วยสืบพันธุ์นั้น คนไม่ว่าจะเพศอะไรสามารถที่จะสืบเชื้อสายไม่ว่าจะมีหรือไม่มี พ่อ/แม่” กับการคาดคะเนถึงยุคที่เทคโนโลยีล้ำหน้าในแบบยุคหลังมนุษย์ (Posthumanism) กับการข้ามขีดจำกัดทางด้านร่างกายด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อการสืบพันธุ์ (Assistive Reproductive Technology) ซึ่งเขตแดนระหว่างคนกับหุ่นยนต์นั้นจะไม่มีอีกแล้ว ซึ่งประเด็นนี้จะปะทะกับความคิดของคนหลายๆ กลุ่ม ที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศหรือร่างกายมนุษย์ผ่านเทคโนโลยีเพื่อการสืบพันธุ์นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมชาติ หรืออาจจะขัดแย้งต่อความเชื่อส่วนตัวและศาสนา

#สู่โลกหลังการมีเพศ – เราสามารถคาดหวังได้ในอนาคตหาก post-genderist society กับการเข้าสู่สังคมไร้เพศได้ (Genderless Society) กลายเป็นจริงนั้น: ‘เสรีในการแสดงตน’ ที่ Gender Bias – อคติทางเพศหายไป Gender stereotype – ภาพเหมารวมเกี่ยวกับเพศหายไป และอีกหลายๆ อย่างที่สัมพันธ์กับวิถีความเชื่อเรื่องเพศเดิมจะหายไป อะไรบ้าง มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร ก็ลองจินตนาการดูได้

#Genderlesssociety #Postgenderism
#Spectroscope #WeScopeForYou

Content by: Pallavi Rawal
Graphic by Napaschon Boontham
อ่านข่าวเรื่องเพศอื่นๆ: www.spectrumth.com/

อ้างอิง
theinterim: https://cutt.ly/GhBZw9W
Hackernoon:https://cutt.ly/lhBZuoO
Semanticscholar: https://cutt.ly/jhBZaeD
Benjaminbarber: https://cutt.ly/shBZd6k
SatientDevelopments: shorturl.at/gsuzZ
Wordpress: shorturl.at/dDMO2
Wikipedia: shorturl.at/bjBCW
ภาพ: björk – All is full of love

- Advertisement -
พัลลวีย์ ราเวอล์
พัลลวีย์ ราเวอล์
นิสิตชั้นปีที่3ของคณะอักษรศาสตร์ ภาคนานาชาติ (BALAC) สนใจเรื่องเพศและความหลากหลายทางเพศ
นภัสชล บุญธรรม
นภัสชล บุญธรรม
Illustrator & Graphic Designer