INSPIRATIONAL “LGBT QUOTES” -เชื่อมโลกด้วยหลักสิทธิมนุษยชน-

- Advertisement -

เพราะในโลกใบนี้มีความแตกต่างและหลากหลาย
คุณสมบัติหนึ่งของการเป็น ‘พลเมืองโลก’ ที่ดี
คือการเคารพในสิทธิมนุษยชนของเพื่อนมนุษย์ทุกๆ คนอย่างปราศจากอคติในเรื่องเพศ

รวม “วาทะ” สะท้อนความคิดส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ

“SPECTRUM” พื้นที่แห่งความคิดของทุกสีสัน
#SHOWYOURSPECTRUM

- Advertisement -

Ellen DeGeneres

“ค้นหาตัวตนของคุณให้เจอและเป็นคนคนนั้น เพราะนั่นคือจิตวิญญาณที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่วันแรกที่คุณเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ ค้นหาความจริง ใช้ชีวิตบนความจริงนั้น และทุกๆ อย่างจะตามมาเอง”

เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือจิตวิญญาณที่อยู่กับเราตลอดเวลา
จงกล้าที่จะเป็นตัวเองและเคารพตัวตนของคนอื่น

Drag Rupual

“คุณเกิดมาตัวเปลือยเปล่าและทุกอย่างที่เหลือคือ Drag”

ธรรมชาติสร้างเราขึ้นมาทุกๆ คน เพศเป็นแค่คำนิยาม
แต่จิตวิญญาณต่างหากคือความจริง

Lady Gaga

“มีบางคนในโลกนี้คิดว่า การเป็นเกย์เป็นทางเลือก มันไม่ใช่แค่ทางเลือกหรอก แต่พวกเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้”

ทุกเพศที่คนเลือกคือเพศหลักและตัวตนของเขา ไม่ได้เป็นเพศสำรอง ไม่ได้เป็นแค่ทางเลือกที่มีค่าน้อยไปกว่าชาย

Anne Hathaway

“ความรัก คือประสบการณ์ของมนุษย์ ไม่ใช่ถ้อยแถลงทางการเมือง”

ความรักคือการเชื่อมโยงระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคน
จงอย่าให้อำนาจใดมาทำลายและกักขังความรักสร้างกรอบปิดกั้นสิทธิที่จะรักของมนุษย์

Chris Colfer

“มันไม่มีอะไรผิดปกติในตัวของคุณหรอกนะ แต่มีสิ่งผิดปกติมากมายกับโลกที่เรากำลังอาศัยอยู่”

สิ่งหนึ่งที่เจ็บปวดมากสำหรับคนที่เป็น LGBT คือสภาพการถูกตีตราว่าผิดปกติ เพราะสำหรับเรื่องเพศนั้นมันหลากหลายสวยงามอย่างเป็นปกติ

Pink

“วันที่ดีที่สุดคือเมื่อพวกเราไม่ต้องพูดถึงการเป็นแค่ชายจริงหญิงแท้และเกย์
มันไม่ใช่งานแต่งงานเกย์ มันก็แค่งานแต่งงาน”

เพราะความรักนั้นสวยงามและมีความหมายที่กว้างใหญ่ จงหยุดจำกัดกรอบกักขังนิยามความรักไว้ให้เฉพาะแค่ชายกับหญิง

Ricky Martin

“กลุ่มคน LGBT ไม่ได้ขออะไรที่นอกเหนือไปจากความธรรมดาสามัญ พวกเราแค่ต้องการสิทธิ์เดียวกับที่พวกคุณมีอยู่”

LGBT พยายามอย่างยิ่งในการออกมาเรียกร้อง พยายามอย่างยิ่งที่ทำให้คนเข้าใจ พยายามอย่างยิ่งที่จะต้องอดทนในสังคมอคติเรื่องเพศ พยายามเรียกร้องสิ่งที่เรียบง่ายในสิทธิธรรมดาที่ชายหญิงได้

Josh Hutchinson

“ผมเหนื่อยใจกับการใช้คำว่า เกย์ หรือ เลสเบี้ยน พวกเขาก็คือมนุษย์ และในวันหนึ่งผมอยากให้ลูกของผมกลับมาจากโรงเรียนและแค่แบบ พ่อผมเจอคนคนนี้มาและผมรักเขา และ ผมก็จะตอบว่า ได้เลยลูก เอาเลยลูก พ่อเห็นด้วย”

สุดท้ายเรารู้ว่าเพศมีความหลากหลายไปมากกว่าแค่ชายหญิง
อย่าให้กรอบทางเพศแบบทวิลักษณ์ทำร้ายลูกเราที่เป็น LGBT

Abraham Lincoln

“พวกคนที่ปฏิเสธอิสรภาพแก่ผู้อื่นไม่สมควรที่จะมีอิสรภาพของตัวเอง”

ในการเคารพซึ่งกันและกันคือพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในทุกสังคม ภายใต้หลักคิดความเท่าเทียมกันของทุกๆ คน

Chaz Bono

“ผมเชื่อว่าเพศคือสิ่งที่อยู่ระหว่างหู ไม่ใช่ระหว่างง่ามขา”

เพราะจะเป็นเพศไหน จะชอบใคร ใจเรากำหนด 
เพศที่แท้จริงนั้นควรถูกระบุด้วยความต้องการไม่ใช่อวัยวะเพศ

Michelle Obama

“ในฐานะสตรีเราต้องยืนหยัดเพื่อเรา ยืนหยัดซึ่งกันและกัน ยืนหยัดทุกๆ ความถูกต้อง”

เพราะทุกๆ ความถูกต้องคือความต้อง ไม่ต้องเลือกว่าต้องเพศไหน ไม่ว่าจะหญิง ไม่ว่าจะชาย ไม่ว่าจะเพศไหน ทุกคนต้องยืนหยัดและเคารพซึ่งกันและกัน

Lance Bass

“สิ่งสำคัญอย่างเดียวที่ผมอยากจะบอกคือ ผมไม่ได้รู้สึกเสียดาย ไม่ได้รู้สึกผิดพลาด หรือ ไม่ได้รู้สึกเสียหายใดๆ เลยกับสิ่งที่ผมเป็น ผมแค่รู้สึกอิสระและมีความสุขมากขึ้นกว่าที่ผมเคยเป็นมาในชีวิตนี้”

LGBT ไม่ได้ผิด ไม่ได้พลาด ไม่ได้มีปมด้อยจากชาติปางก่อนที่ไปผิดลูกผิดเมียคนอื่น ไม่จำเป็นต้องมาสงสารหรือแสดงออกกับเราพิเศษผิดมนุษย์มนาคนอื่น

Justin Timberlake

“พวกเราเป็นมนุษย์ พวกเรามีความแตกต่าง เราควรใช้ความแตกต่างเชื่อมเราให้ใกล้กันมากขึ้น”

“ความสามัคคี” ในความหมายสากลคือ “Harmony in diversity” หาใช่ทุกอย่างหรือทุกคนต้องเหมือนกันเชื่อในสิ่งเดียวกันไปให้หมด ความแตกต่างคือสิ่งความสวยงามและเป็นธรรมชาติของมนุษย์

Janet Jackson

“มันก็แค่คนสองคนตกหลุมรักซึ่งกันและกัน มีอะไรเหรอที่มันเป็นประเด็น?”

เพราะความรักคือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคนไม่ใช่แค่ระหว่างเพศชายหญิง

Ariana Grande

“ฉันทนไม่ไหวแล้วที่จะได้อยู่ในโลกที่ผู้คนไม่ได้ถูกให้ค่าจากคนที่พวกเขาเดทด้วย แต่เป็นคุณค่าในฐานะของตัวตน”

คุณค่าของมนุษย์ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล หยุดเอาเรื่องเพศมาเป็นข้ออ้างในการตัดสินบุคคล

Plato

“ที่ใดก็ตามที่มีการสถาปนาความน่าละอายในความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชาย นั่นเนื่องเพราะปีศาจในตัวผู้ออกกฎและความขี้ขาดของผู้ปกครอง”

ความเท่าเทียมในเรื่องสิทธิที่ปราศจากอคติในเรื่องเพศนั้นส่วนหนึ่งเกิดขึ้นได้จากวิสัยทัศน์ของผู้ปกครอง

Stephen Fry

“สัตว์ไม่น้อยกว่า 260 สปีชีส์ถูกบันทึกแสดงออกว่าพฤติกรรมรักร่วมเพศ แต่เท่าที่เรารู้ว่า มีสัตว์เพียงสปีชีส์เดียวที่แสดงออกถึงพฤติกรรมกลัวการรักร่วมเพศ ซึ่งนั่นก็คือมนุษย์นั่นเอง”

การนิยามว่าสิ่งใดนั้นเป็นธรรมชาติไม่เป็นธรรมชาติ ปกติหรือไม่ปกตินั้น สิ่งใดน่ารังเกียจสิ่งใดน่าชื่นชม ล้วนเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์เอง

Robert g. Ingersoll

“จงให้ทุกสิทธิกับมนุษย์ทุกคน ทุกสิทธิที่ตัวคุณอ้างว่าเป็นของคุณ”

สิทธิมนุษยชนคือการหยิบยื่นความเท่าเทียมของกฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่ควรเลือกปฏิบัติเพียงเพราะเรื่องเพศ

Zachary Quinto

“มันจำเป็นต้องหยุดการเข่นฆ่าตัวเองของเด็กๆ ที่เป็นเกย์กับการถูกทำให้รู้สึกไร้ค่าด้วยความโหดร้ายและการกลั่นแกล้งที่ไม่จบสิ้น”

คำถามคือว่าเมื่อไรความเท่าเทียมที่เต็มไปด้วยอคติเรื่องเพศจะหมดลง มันไม่ง่ายเลยกับการที่คนในกลุ่มความหลากหลายทางเพศจะต้องถูกกลั่นแกล้งขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ทั้งในด้านพฤตินัยและนิตินัย

Sandra bullock

“ไม่มีเชื้อชาติใด ศาสนาใด ชนชั้นไหน สีผิวแบบไหน รสนิยมทางเพศแบบใดที่มาทำให้เราอยู่เหนือผู้อื่น”

ความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นได้ จากพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน
จงปลดเปลื้องความคิดที่ว่ามีเแค่เพศชายและหญิงเท่านั้นสามารถมาถือสิทธิที่พึงมีเหนือกว่าคนที่มีเพศแบบอื่นๆ

Macklemore

“ สิทธิของเกย์คือสิทธิของมนุษย์ ไม่มีอะไรแยกออกจากกัน”

สิทธิมนุษยชนเป็นของคนทุกๆ คนไม่ได้เลือกปฏิบัติแค่กลุ่มชายและหญิง แต่เห็นได้อย่างแจ่มแจ้ง สิทธิพื้นฐานหลายๆ อย่างยังไม่ครอบคลุมในกลุ่มของความหลากหลายทางเพศ

Harvey milk

“เด็กทุกๆ คนที่ยังไม่รู้เรื่องวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ของตัวเองนั้นควรทำให้ปลอดภัยด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อที่พวกเขาจะได้พบกับศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง”

ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีการกลั่นแกล้งเด็กที่มีความหลากหลากหลายทางเพศในปัจจุบัน มันจึงสำคัญยิ่งที่สถานศึกษาและสังคมแวดล้อมต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยในการเติบโตของเด็กทุกๆ คน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน