‘LGBT+ ที่อยากได้สิทธิเท่าเทียม คุณควรต้องเลิกโปรเผด็จการ’ คุยกับ ‘ฟอร์ด’ และ ‘เจมส์’ ว่าด้วยอภิสิทธิ์ชนของคน หลากหลายทางเพศที่กดตัวเองไปพร้อมๆ กับกดคนอื่น

- Advertisement -

“คุณก็มองว่าเราไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสิทธิแก่ LGBTQ+ คนชายขอบมันไม่สามารถแยกกันได้ มันต้องไปด้วยกันในประชาธิปไตย” – เสียงจากคุณ ‘ฟอร์ด’ ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี ผู้ร่วมก่อตั้งเยาวชนปลดแอก ที่จะผสานให้การเคลื่อนไหวในครั้งนี้นั้นโอบรับทุกความหลากหลาย และแสดงให้เห็นว่าระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะให้สิทธิความเท่าเทียมของคนทุกคน ‘อย่างเท่าเทียม’ หาใช่ ‘เผด็จการ’

ชวนคุยกับเขา และคนรัก คุณ ‘เจมส์’ – ภานุมาศ สิงห์พรม กับการต่อสู้ร่วมอุดมการณ์เพื่อให้คนเท่าเทียม พร้อมส่งเสียงให้ LGBTQ+ ที่สนับสนุนอำนาจนิยมนั้น เข้าใจว่าสิ่งที่จะปลดล็อกพวกเขาได้คือเสรีภาพทางสิทธิมนุษยชน
“LGBTQ+ บางคนก็นิยมชมชอบในเผด็จการอยู่ ผมอยากให้พวกเขาเหล่านั้นตื่นขึ้นมา” เสียงจากเจมส์กับการเปิดบทสนทนานี้ถึงความย้อนแย้งของกลุ่ม LGBT+ ที่โปรอำนาจนิยมแต่อยากได้สิทธิความเท่าเทียม
“การสนับสนุนเผด็จการไม่ใช่การสนับสนุนความหลากหลาย คุณค่าความหลากหลายคือส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย ดังนั้นขบวนการประชาธิปไตยจึงควรจะนำความหลากหลายออกมานำเสนอให้สังคมเห็นว่านี่คือความปกติของในสังคมประชาธิปไตย ถ้าเป็นประชาธิปไตยที่ไม่โอบรับสิทธิมนุษยชน ความหลากหลายอย่างแท้จริง ให้ถือว่าเป็นประชาธิปไตยจอมปลอม”
คุณฟอร์ดกล่าวเสริมถึงความตั้งใจ นั่นจึงแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองการไทยที่ขับเคลื่อนการเมืองเรื่องชนชั้นและอัตลักษณ์ทางเพศไปพร้อมๆ กัน ซึ่งหากเราสังเกตกลุ่ม LGBTQ+ ที่โปรเผด็จการมีอยู่สองกลุ่มใหญ่คือ 1. กลุ่มผลผลิตของรัฐไทย กับ 2. กลุ่มอภิสิทธิ์ชนที่ได้ผลประโยชน์จากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเรื่องทุนนิยมจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการผลักดันของกลุ่มเยาวชนปลดแอก
“เราตั้งเยาวชนปลดแอก ไม่ใช่เพื่อเรียกร้องประเด็นบางประเด็น แต่เราต้องการปลดแอกพันธนาการทั้งปวงแก่คนชายขอบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตาม โดยสิ่งสำคัญที่กดทับพวกเราอยู่ก็ทุนนิยม ไม่ว่าจะทางตรงและทางอ้อม เราถูกทุนนิยมกดทับอยู่” – คุณเจมส์กล่าวถึงความตั้งใจนี้ร่วมด้วยกับคุณฟอร์ดในการผลักดันรัฐสวัสดิการ
“การเป็นคนชายขอบที่ไม่ได้รับสวัสดิการ ไม่ได้รับการดูแลจากรัฐ ไม่ได้รับการมองเห็นเหมือนคนชายขอบอื่นๆอย่าง แรงงาน คนพิการ การเรียกร้องสิทธิของเราไม่ได้เรียกร้องเพื่อสิทธิเพียงอันใดอันหนึ่งเท่านั้นแต่เราเรียกร้องสิทธิ LGBTQ+ ไปพร้อมๆกับ รัฐสวัสดิการ สิทธิอื่นๆเพื่อโอบรับความหลากหลายคนทุกกลุ่มมาร่วมขบวนกัน”
Q: เราเห็นการเคลื่อนไหวของรัฐบาลชุดนี้ต่อเรื่อง พ.ร.บ. คู่ชีวิตบ้างแล้ว จะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะกล้าอนุมัติให้เพศเดียวกันแต่งงานกันได้ ซึ่งในแง่หนึ่งถือเป็นการทำให้ประชาชนรู้ถึงความสำเร็จเวลาที่มีการเรียกร้องหรือส่งเสียง นั่นอาจนำมาสู่การเรียกร้องอื่นๆ ตามมา มีความเป็นไปได้แค่ไหน?
“หากการพยายามทำให้สิทธิ LGBTQ+ เป็นที่ยอมรับเป็นของเผด็จการมันเป็นไปเพื่อโอบรับระบบทุนนิยม ท้ายที่สุดเราก็ต้องใช้แรงงานอย่างหนักเพื่อที่จะสะสมทุนให้ตัวเองถึงจะได้รับสิทธิ ในขณะที่คนด้านบนก็ได้มีทุน ได้มีอภิสิทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆ นี่คือความเน่าเฟะของระบบทุนนิยมที่ทำลายความเป็นมนุษย์ มันสนใจแต่คนด้านบนไม่เคยเห็นคนด้านล่างเป็นมนุษย์เลย”
คำตอบของคุณฟอร์ดแสดงให้เห็นว่า แม้รัฐบาลชุดนี้ทนความกดดันไม่ไหว แล้วมีการให้สิทธิแต่งงานของเพศเดียวกันเกิดขึ้น แต่องคาพยพอื่นๆ แบบเผด็จการก็จะทำให้การแต่งงานนั้นอยู่ภายใต้ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอยู่ดี โดยกล่าวปิดท้ายถึง LGBTQ+ ที่ยังโปรเผด็จการไว้ว่า:
“ตอนนี้พื้นที่ของ LGBTQ+ มันชัดเจนยิ่งขึ้นแล้ว มีการตระหนักรู้ แต่การปฏิบัติตัวในฐานะเพื่อนหรือคนที่รวมอุดมการณ์มันยังมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจบ้าง แต่ก็อยู่ในขั้นที่ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไป คิดว่าการเพิ่มพื้นที่ให้ความหลากหลายทางเพศคือการสื่อสารไปตามตรง ถ้าหากมีในขบวนการอื่นเรามีความหลากหลายอีกหลายอย่างที่ควรจะแสดงออกมาให้ชัดเจน เพราะคุณค่าหนึ่งของประชาธิปไตยมันคือความหลากหลาย นำเสนอให้สังคมเห็นว่านี่คือความปกติของในสังคมประชาธิปไตย หากเรายึดมั่นในคุณค่าและระบอบนี้จริงๆ ระบอบที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รัฐจะดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมและแก้ไขปัญหาให้คนทุกกลุ่มอย่างเสมอหน้า”
เจมส์: “ ก็อยากจะบอกอีกครั้งว่า LGBTQ+ บางคนที่นิยมชมชอบในเผด็จการอยู่ ผมอยากให้พวกเขาเหล่านั้นตื่นขึ้นมานะ การที่เราถูกกดขี่ทุกวันนี้ มันไม่ใช่เพราะว่าประชาธิปไตยกดขี่ มันคือเผด็จการอนุรักษนิยมที่กดขี่คนชายขอบทุกกลุ่ม มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราจะสนับสนุนความเป็นเผด็จการให้มันดำรงอยู่ เพราะท้ายที่สุดมันไม่ได้ช่วยใครเลย ถ้าคุณอยากให้แม้แต่คุณเองได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ ได้เป็นคนที่อยากจะเป็น ประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะโอบรับความหลากหลายในสังคม”
#17ตุลา #เยาวชนปลดแอก
#FreeYouth #LGBTQRights
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
- Advertisement -
Da-dar Siwat Sakpech
Da-dar Siwat Sakpech
#ดาด้าทำได้ ทำได้ทุกอย่างค่ะ (อยากทำรายการผี)
นภัสชล บุญธรรม
นภัสชล บุญธรรม
Illustrator & Graphic Designer