International Pronouns Day ???✨ 21 ต.ค. 2020 – วันเคารพการใช้สรรพนามสากล

- Advertisement -

 

- Advertisement -


 

 

 

 

International Pronouns Day ???
21 ต.ค. 2020 – วันเคารพการใช้สรรพนามสากล

 

 

 

‘เพราะการเลือกคำสรรพนามแทนตัวเอง อยู่ที่จิตใจไม่ใช่อวัยวะเพศ’ – วันนี้เป็นวันที่กำหนดขึ้นโดยมีเป้าหมายรณรงค์ให้ทุกคนเคารพสรรพนามที่บุคคลหนึ่งกำหนดเลือกให้กับตัวเอง เพื่อเคารพเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนคนนั้น รวมถึงใช้โอกาสนี้ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของสรรพนามที่แต่ละคนเลือกใช้ด้วย

 


การใช้สรรพนามที่สัมพันธ์กับเพศสภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่ ‘คนข้ามเพศ’ และ ‘คนนอนไบนารี่’ จะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ ซึ่งยังจะช่วยให้อาการความทุกข์จากสภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด (Gender dysphoria) ในหมู่คนกลุ่มนี้ดีขึ้นด้วย โดยสรรพนามที่แบ่งแยกด้วยเพศจะเห็นได้ชัดเจนในวัฒนธรรมที่มีทวิลักษณ์ชาย-หญิงฝังลึกอยู่ในโครงสร้างของภาษาเป็นหลัก ทำให้การใช้จงใจเรียกสรรพนามที่ผิดๆ ซ้ำ ๆ โดยไม่สนใจสรรพนามที่คนหนึ่งเลือกก็นับว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและกดขี่คุกคามที่ละเมิดกฎของหลาย ๆ ที่

 

 


ตัวอย่างของสรรพนามที่แบ่งเพศก็เช่นในภาษาของฝั่งประเทศตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ (He/She) ภาษาฝรั่งเศส (Il/Elle) หรือภาษาสเปน (Él/Ella) ในปัจจุบัน การใช้ภาษาที่มีความเป็นกลางทางเพศ (Gender-neutral language) อย่างคำว่า ‘They’ เพื่อนิยามตัวเองจึงเริ่มมีให้เห็นกันมากขึ้น แต่เนื่องจากมีความกังวลว่าคำนี้มีความหมายในแง่ ‘พหูพจน์’ สำหรับคนส่วนมากมาเป็นเวลานาน เลยเกิดการนิยามสรรพนามใหม่สำหรับคนนอนไบนารี่ เช่นคำว่า ‘Ze/Zir/Zirs’ ในภาษาอังกฤษ หรือคำว่า ‘Elle’ ในภาษาสเปน เป็นต้น

 

 


แต่ก็ไม่ใช่ทุกภาษาที่มีระบบแบ่งเพศในสรรพนามชัดเจน ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าภาษาที่ใช้กับคนข้ามเพศและคนนอนไบนารี่เป็นสิ่งที่สามารถละเลยได้ เพราะอย่างภาษาไทยเอง ที่คำว่า ‘เขา’ และ ‘เธอ’ ค่อนข้างยืดหยุ่น ก็จะเห็นว่ามีตัวบ่งบอกเพศแฝงอยู่โครงสร้างของการแบ่งชนชั้นญาติอยู่ดี เช่นคำว่า ‘ลุง’ ‘ป้า’ ‘น้า’ ‘อา’ รวมถึงคำอื่น ๆ ที่สื่อถึงเพศ เช่น ‘คุณผู้หญิง’ หรือ ‘คุณผู้ชาย’ ดังนั้น การเรียกคำนำหน้าที่ไม่ตรงกับเพศสภาพของคนนั้น เช่น การล้อเลียนเรียก คุณ ‘ม้า อรนภา’ ว่า ‘ลุงพรชัย’ ก็ถือเป็นการไม่เคารพการเป็นมนุษย์และเสรีภาพพื้นฐานของบุคคลนั้น และเหยียดหยามกดทับคนข้ามเพศอื่น ๆ ทุกคนด้วย

 

 


การใช้ภาษาที่เป็นกลางทางเพศเมื่อเราไม่รู้เพศสภาพหรือสรรพนามของคนคนนั้นแน่ชัด การแนะนำตัวด้วยสรรพนามทุกครั้ง และใช้ภาษาที่ตรงกับเพศสภาพ จึงเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติให้เป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์คนต่างวัฒนธรรม ในโลกโลกาพิวัตน์เช่นนี้ เพื่อให้สังคมครอบคลุมคนทุกเพศอย่างแท้จริง คุณล่ะเลือกใช้คำสรรพนามอะไรแทนตัวคุณเอง

 

 


#PronounsDay #MyPronouns
#GenderNeutralLangauge

 

 

 

อ้างอิง

 

 

#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

 

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน