Forced Disappearance เราจะปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ อย่างนั้นหรือ?

- Advertisement -
ตลอด 6 ปีที่ผ่าน มีประชาชนที่เห็นต่างจากรัฐถูกอุ้มหายไปแล้วอย่างน้อย 9 คน ได้แก่คุณ เด่น คำแหล้, อิทธิพล สุขแป้น, วุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ, สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์, ชัชชาญ บุปผาวัลย์, ไกรเดช ลือเลิศ, ชีพ ชีวะสุทธิ์, กฤษณะ ทัพไทย, สยาม ธีรวุฒิ
และล่าสุดคุณ ‘วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์’
ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหาย
การบังคับให้สูญหาย (Forced Disappearance) หรือที่เรียกกันว่า ‘อุ้มหาย’ คือการใช้ความรุนแรงอย่างหนึ่งที่จงใจปกปิด ไม่บอกว่าใครเป็นผู้ลงมือกระทำ ไม่ให้สังคมได้รับรู้ความเป็นไปของเหยื่อ จนกว่าจะถูกเปิดเผยขึ้นมาเองซึ่งส่วนมากมักพบเป็นศพในภายหลัง จึงเรียกได้ว่าการอุ้มหายนั้นแทบไม่ต่างอะไรกับการฆาตกรรมเลย แล้วเราจะปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ อย่างนั้นหรือ?
#Saveวันเฉลิม #EveryLifeMatters
#StopForcedDisappearance
อ้างอิง
Brighttv: https://bit.ly/3gXpOtl
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน