เมื่อ ‘เพศ’ ส่งผลต่อ ‘ความมั่นคงทางอาหาร’ ผู้หญิงและ LGBT+ เลยลำบากกว่าผู้ชาย

- Advertisement -

ปัจจุบัน ราคาอาหารล้วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะสถานการณ์โลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด ภาวะโลกร้อน ไปจนถึงภาวะสงคราม ทำให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกต่างเผชิญกับปัญหาการเข้าถึงอาหารอย่างถ้วนหน้า แต่ความจริงที่น่าเศร้าไปอีก คือ ยังมีใครหลายคนต้องแบกรับภาระเหล่านั้นมากกว่าคนอื่นเพราะเพศของตัวเองอยู่

SPECTROSCOPE: เมื่อ ‘เพศ’ ส่งผลต่อ ‘ความมั่นคงทางอาหาร’ ผู้หญิงและ LGBT+ เลยลำบากกว่าผู้ชาย

‘ความเหมือนที่แตกต่าง’ – แม้ว่าหลายคนจะต่างเผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหาร (Food insecurity) เหมือนกันในทางเทคนิค แต่ผู้หญิงและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมักประสบปัญหาดังกล่าวมากกว่าผู้ชายในเชิงปฏิบัติ

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมานั้น มีผู้หญิงเผชิญกับความหิวโหยมากกว่าผู้ชายกว่า 150 ล้านคน ในขณะที่ผู้หญิงที่ไม่มีรายได้ หรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ชายที่ออกไปทำงานนอกบ้าน มีแนวโน้มที่จะประสบกับความไม่มั่นคงด้านอาหารอย่างรุนแรง ทั้งยังต้องรับประทานอาหารไม่ดีอย่างเลี่ยงไม่ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ หากอ้างอิงจากการศึกษาของสถาบัน Williams Institute จะพบว่า กลุ่มคนผิวสีที่มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนข้ามเพศและไบเซ็กชวล มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาขาดแคลนอาหารในช่วงการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 มากกว่าคนซิสสเตรทผิวขาวถึงสามเท่า ซึ่งมักเป็นผลมาจากการที่พวกเขาไม่มีเงินมากพอที่จะซื้ออาหารได้

โดยทั่วไปแล้ว ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือน้อยกว่านั้น มีความเสี่ยงที่จะเข้าถึงอาหารไม่เพียงพอมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่า ทว่าในกลุ่ม LGBT+ นั้นกลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม โดยผู้มีความหลากหลายทางเพศที่มีวุฒิมัธยมปลาย ต่างประสบกับความไม่มั่นคงด้านอาหาร มากกว่าบุคคลที่ไม่ใช่ LGBT+ ที่มีการศึกษาระดับเดียวกันเกือบสองเท่า

ซึ่งการวิเคราะห์ของ CARE องค์กรด้านมนุษยธรรมระบุว่า ‘เมื่อความไม่เท่าเทียมทางเพศเพิ่มขึ้น ความมั่นคงด้านอาหารก็ลดลง’

“ความเท่าเทียมทางเพศมีส่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะระดับชาติ หรือระดับโลก พูดง่าย ๆ ก็คือ ยิ่งมีความไม่เท่าเทียมทางเพศในประเทศหนึ่งมากเท่าไร คนก็จะยิ่งหิวโหย และขาดสารอาหารมากขึ้นเท่านั้น” ครีสทีน กัมโป (Christine Campeau) ผู้อำนวยการฝ่าย Global Advocacy ของ CARE กล่าว

ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศเลบานอน ผู้หญิงร้อยละ 85 รับประทานอาหารมื้อเล็กกว่า เมื่อเทียบกับผู้ชายร้อยละ 57 ในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในขณะที่ในประเทศโซมาเลีย ผู้ชายมักได้รับประทานอาหารมื้อเล็ก ๆ ในขณะผู้หญิงรายงานว่าไม่ได้ทานอาหารใด ๆ เลยในมื้อนั้น

ไอชา ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตะวันออกของโซมาเลีย กล่าวว่า “ฉันจำไม่ได้แล้วจริงๆ ว่าตอนนี้ฉันอายุเท่าไหร่ ความแห้งแล้งส่งผลกระทบต่อจิตใจ และร่างกายมากจนฉันจำไม่ได้ ส่วนใหญ่เราไม่มีอะไรจะกินเลย ส่วนวันอื่นเราก็กินอาหารกันแค่มื้อเดียว”

World Bank Gender Data Portal เว็บไซต์ที่รวบรวมฐานข้อมูลเชิงสถิติด้านเพศ ระบุว่า ปัญหาความขาดแคลนอาหารอย่างไม่เท่าเทียมด้วยเหตุแห่งเพศ มักไม่ถูกพูดถึงในแวดวงวิชาการเสียเท่าไร จะมีก็เพียงหนึ่งงานวิจัยที่แสดงถึงนัยยะสำคัญของการเข้าถึงอาหาร และการใช้ความรุนแรงของสามีต่อภรรยา หากพวกเธอทำอาหารไหม้ก็เท่านั้น

‘สงครามระหว่างสอง ความชะงักของทั้งโลก’ ปีเตอร์ วอลตัน ผู้บริหารระดับสูงของ CARE Australia อธิบายว่า สถานการณ์ความไม่มั่นคงด้านอาหารที่น่ากลัวนี้ ล้วนทวีความรุนแรงขึ้น เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสงครามในยูเครน

โดยสงครามในยูเครนได้ส่งคลื่นช็อกต่อห่วงโซ่อาหารโลก เพราะรัสเซียและยูเครนเป็นสองประเทศที่ส่งออกข้าวสาลีและข้าวโพดกว่า 30% และ 20% ตามลำดับ ตามรายงานของโครงการอาหารโลก (World Food Programme: WFP)

อย่างไรก็ตาม มีรายงานหนึ่งพบว่า ภายในครัวเรือนที่ผู้หญิงได้รับการจ้างงาน มีรายได้เป็นของตัวเอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำฟาร์มอาหารของตนเอง พวกเธอเหล่านี้มีโอกาสน้อยที่จะประสบกับความไม่มั่นคงด้านอาหารเฉกเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ

‘เพราะความเท่าเทียม คือความมั่นคง’ บูเล (Bule) ชาวนาจากวานูอาตู ผู้ทำงานร่วมกันกับผู้หญิงคนอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อแบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับวิธีรักษาการผลิตผลเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์สภาพอากาศเลวร้าย บอกกับ CARE ว่า เธอมีรายได้จากการปลูกพืชเพื่อขายในตลาดท้องถิ่น และกล่าวว่าบรรทัดฐานทางเพศในชุมชนของเธอได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว แม้ก่อนหน้านี้พ่อของเธอจะเคยเป็นหัวหน้าชุมชน แต่ในตอนนี้ ‘ลูก พ่อ และแม่ก็เหมือนกันหมด’

“ไม่มีใครมีอันดับสูงกว่าคนอื่น” บูเล ว่า

ท้ายที่สุดแล้ว หากความมั่นคงทางอาหารไม่ใช่เรื่องไกลตัวฉันท์ใด ความเท่าเทียมทางเพศก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวฉันท์นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่ข้าวของมีแต่จะราคาแพงขึ้นทุกวัน และความเท่าไม่เทียมทางเพศยังคงทำให้ใครหลายคนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง นี่จึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ทุกคนควรจับตามอง ก่อนที่ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต

#GenderGap #FoodSecurity
#ความมั่นคงทางอาหาร
#ความเท่าเทียมทางเพศ
#ช่องว่างระหว่างเพศ

Content by Natthapon T.
Graphic by Napas

อ้างอิง
ABC: https://ab.co/3Jwql3W
The Williams Institute: https://bit.ly/3d4t9JC
CARE: https://bit.ly/3Q0MKZF https://bit.ly/3PXeazz
Reliefweb: https://bit.ly/3QeYoAB
The World Bank: https://bit.ly/3QfhNkg

อ่านคอนเทนต์เรื่องเพศอื่นๆ: https://spectrumth.com/
#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน