Democratization for All in Thailand ร่วมบันทึกภาพกับประวัติศาสตร์ไทย 2563 ในการเมืองเรื่องความเท่าเทียมเพื่อคนทุกคน

- Advertisement -
บันทึกภาพบางส่วนจากการเคลื่อนไหวทางความเท่าเทียมในประเทศไทย ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่มีคนเข้าร่วมมากที่สุดในรอบหลายสิบปี โดยนับเป็นการเคลื่อนไหวทางความเท่าเทียมในการเมืองทั้งเรื่องชนชั้นและอัตลักษณ์ (Class Politics & Identity Politics)
‘Inclusivity’ & ‘Diversity’ – เพราะกระบวนการทางประชาธิปไตยต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การปราศัยในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้คนหลากหลายกลุ่มได้ขึ้นมานำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาในประเทศไทยในรายละเอียดด้วย เช่น ปัญหาการศึกษาไทยสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ การผลักดันให้ทำแท้งถูกกฎหมาย การแก้ปัญหาคนตกงานของรัฐบาลที่ล้มเหลว ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังมีการกล่าวถึงปัญหาการกีดกันทางเศรษฐกิจอย่างธุรกิจคราฟท์เบียร์ในไทย และผลกระทบจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะส่งผลต่อคนท้องถิ่นและแรงงานอย่างกว้างขวาง เป็นต้น
‘แสดงความคิดเห็น รับฟัง แลกเปลี่ยน และ เรียนรู้’ – และที่โดดเด่น คือ มีกิจกรรมมากมายที่เปิดให้คนที่เข้าร่วมได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น และให้คนแต่ละกลุ่มก้อนภายใต้ร่มใหญ่ที่นับถือเสรีภาพมารวมตัวกัน เพื่อให้พื้นที่ในการแสดงรายละเอียดปลีกย่อยของความคิดที่แตกต่างได้เพิ่มเติมด้วย และที่สำคัญงานในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นด้วยความสันติ
‘Moving Forward Together’
16 สิงหาคม พ.ศ. 2563

- Advertisement -

#ThaiDemocratization ?‍?
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน