“Color Performance” – เป็นชื่อเพลย์ลิสต์ใหม่ของวิดีโอในเพจสเปกตรัมที่จะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ โดยเป็นวิดีโอที่ทางทีมงานได้ร่วมสร้าง ‘Performance Art’ กับผู้คนที่อยากแสดงถึงตัวตนและอัตลักษณ์ที่หลากหลายผ่านการทำไพร์ดอาร์ต

- Advertisement -
“Color Performance” – เป็นชื่อเพลย์ลิสต์ใหม่ของวิดีโอในเพจสเปกตรัมที่จะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ โดยเป็นวิดีโอที่ทางทีมงานได้ร่วมสร้าง ‘Performance Art’ กับผู้คนที่อยากแสดงถึงตัวตนและอัตลักษณ์ที่หลากหลายผ่านการทำไพร์ดอาร์ต
สำหรับสเปกตรัมนอกเหนือจากการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทางอัตลักษณ์ผ่านการนำเสนอคอนเท้นต์ที่ทำกันอยู่แล้ว เรายังอยากสร้างการเคลื่อนไหวผ่านทางภาษาอื่นด้วย วิดีโออาร์ตส่วนนี้จึงได้เกิดขึ้น
“Pride Arts” – ศิลปะแห่งการนำเสนอตัวตนบนความแตกต่างหลากหลาย วัฒนธรรมทางศิลปะแบบนี้จะต้องแข็งแกร่ง เพราะเรารู้สึกว่าชุดความรู้ที่มีอคติทางเพศยังฝังอยู่ในวัฒนธรรมไทยในหลากหลายมิติ เช่น เราเห็นละครไทยโรแมนติกที่มีฉากตบจูบ พระเอกข่มขืนนางเอก ผู้หญิงข้ามเพศถูกนำเสนอเป็นตัวตลก วงการเพลงมีเนื้อหาเพลงที่มีอคติทางเพศ การแต่งหน้าถูกจำกัดอยู่ภายใต้ค่านิยมความงามของคนในสังคม งานสายอีโรติกก็มีมุมมองของการกดทับทางเพศ แฟชั่นก็มักจำกัดกรอบไว้แค่สองเพศ เป็นต้น พวกเราอยากเห็นงานอาร์ตเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมที่เคารพความหลากหลายทางเพศและอัตลักษณ์ของมนุษย์
เราจึงอยากมาเชิญชวน ผู้คนที่สนใจอยากร่วมสร้างไพรด์อาร์ตนี้ ไม่ว่าจะสนใจศิลปะหรืองานสร้างสรรค์แขนงไหน ก็สามารถมาร่วมผลักดันการสร้าง ‘งานศิลปะแห่งความภาคภูมิใจ’ ด้วยกันได้
Email: contact@spectrumth.com
#ColorPerformance #IdentityExpression #PrideArts
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน