Gender in SEA

มินังกาเบา (Minangkabau) วัฒนธรรมหญิงเป็นใหญ่ในโลกอิสลาม

มินังกาเบา (Minangkabau) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย ที่มีประชากรราว 5 ล้านคน ก...

ลำไส้แห่งชาติ กระสือแห่ง Southeast Asia การจัดการร่างกายผู้หญิงในหลากวัฒนธรรม

ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปีศาจสาว ผู้ทอดทิ้งครึ่งล่างอันมีอวัยวะสืบพันธุ...

ท่ามกลางศาสนาที่นำโดยศาสดาชาย ที่ประเทศเวียดนามมี “Đao Mau”(เดิ่ว เมิ้ว) ศาสนาพื้นบ้านซึ่งมี “เพศหญ...

Lakapati เทพทรานเจนเดอร์ฟิลิปปินส์ ผู้ถูกทำให้สูญหายใต้เงาอาณานิคมสเปน

ชื่อฟิลิปปินส์ ถูกตั้งโดยนักเดินเรือผู้ค้นพบเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้าฟิลลิปที่ 2 แห่งสเปนในปี ...