Ms.Chapman

a senior baby girl

4 ปีแห่งความทุกข์ เพราะถูกล้อเป็นกะเทย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมาเ...

เราทุกคนเป็นแรงงาน แต่มีบางคน ‘ไม่เคย’ ได้ค่าจ้างตลอดชีวิต

“ถ้าพรุ่งนี้ผู้หญิงเรียกร้องให้มีการจ...