ญาณิศา สุนันท์ชัยการ

นิสิตปี 3 เอกอังกฤษ อักษรฯ จุฬา ที่มีความฝันว่าสักวันสังคมนี้จะเป็นอิสระจากกรอบคิดปิตาธิปไตยและโอบรับความแตกต่างหลากหลายอย่างแท้จริง สนใจ feminist literature และการศึกษา graphic novels