ญาณิศา สุนันท์ชัยการ

นิสิตปี 3 เอกอังกฤษ อักษรฯ จุฬา ที่มีความฝันว่าสักวันสังคมนี้จะเป็นอิสระจากกรอบคิดปิตาธิปไตยและโอบรับความแตกต่างหลากหลายอย่างแท้จริง สนใจ feminist literature และการศึกษา graphic novels

Anthropocentrism – เมื่อมนุษย์นั้นเหยียดสัตว์

“ไอ้เหี้ย” “อีควาย” “ไอ้สัตว์” “อีแรด”...