ปณต ศรีนวล

ไม่ใช่นักเขียนประจำแต่เป็นนักคิดประจำที่เขียนบ้างบางครั้งเมื่องานประจำไม่ข้องแวะเวียน ไม่กินอาหารตะวันตกแต่ถ้าหลังตะวันตกก็ยังกินอาหารได้อยู่ ไม่ฝักใฝ่อำนาจนิยมเพราะสิ่งที่นิยมคือไม่ฝักใฝ่ในอำนาจ (she/her)

Misgendering On Media – การเรียกเพศผิดในสื่อไทย

“น้องไม่ได้เป็นผู้หญิงนะคะ เขาเป็นนอนไ...