สาริศา โภคาวัฒนา

นักเขียนที่ชื่นชอบการดูซีรี่ย์ และภาพยนตร์ สนใจประเด็นปัญหาความเท่าเทียมกันทางเพศ และ LGBTQ+ กำลังฝึกทำอาหารให้อร่อยๆ และเริ่มกลับมาอ่านหนังสือมากขึ้น