พิพัฒน์ ปะจันทบุตร

Graphic Designer & Illustrator

Monogamy: ประวัติศาสตร์ผัวเดียวเมียเดียว

ตั้งแต่นาทีแรกที่เราเกิดมามีเรื่องราวห...