สุมิตา เตียนพลกรัง

ชอบทำหลายอย่าง วาดรูป, ถ่ายภาพ, ทำโมชั่นอนิเมชั่นจากรูปที่วาดเอง, ชอบสีชมพู magenta มากเป็นพิเศษ