สุทธิ​พงษ์​ ปัด​ไ​ธ​สง​

Photographer & Videographer

LGBT+ ก็คือคน…ได้ยินเสียงพวกเราไหม?

15 ก.พ. 63 เมืองพัทยา มีงานไพรด์พาเหรด...