‘Age of Consent’ ในฟิลิปปินส์ จะถูกปรับ จากอายุ 12 เป็น 16 เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ จากความรุนแรงทางเพศ โดยตอนนี้วุฒิสภาได้ให้ผ่านร่างกฎหมายแล้ว

- Advertisement -

วุฒิสภาฟิลิปปินส์เห็นชอบต่อร่างกฎหมายให้
เพิ่ม ‘Age of Consent’ จาก 12 เป็น 16 แล้ว

ร่างกฎหมายนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภา 22 คน งดออกเสียง 1 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนจากการข่มขืน และความรุนแรงทางเพศรูปแบบอื่น ๆ

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคมปีก่อน ร่างมาตราการรูปแบบคล้าย ๆ กัน ก็ได้รับการรองรับโดยสภาล่าง (สภาผู้แทนราษฎร) ของฟิลิปปินส์แล้ว และเพื่อที่จะให้กฎหมายนี้เกิดขึ้นจริง ก็เหลือแค่ว่าคณะกรรมการทวิภาคี จะต้องรวมร่างทั้งสองเข้าด้วยกันก่อนจะส่งให้ประธานาธิปดีเซ็นและบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ต่อไป

Age of Consent – หรืออายุที่สามารถให้การยินยอมทางเพศหรือมีเพศสัมพันธ์ได้ทางกฎหมายนั้น มีไว้เพื่อป้องกัน และปกป้องไม่ให้ผู้เยาว์ ถูกล่อลวงหรือเอาเปรียบทางเพศ โดยผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กอายุต่ำกว่าที่กำหนดนั้น แม้จะมีการบอก (หรืออ้างว่า) เด็กนั้นยินยอม ก็ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายอยู่ดี เนื่องจากเด็กนั้นอาจจะยังไม่สามารถให้ความยินยอมที่แท้จริงได้ และเสี่ยงที่จะถูกกดดันหรือบีบบังคับจากสภาวะทางอำนาจที่ต่างกันของเด็กและผู้ใหญ่

ในแต่ละประเทศ Age of Consent นั้นก็แตกต่างกันออกไป อย่างในไทยจะอยู่ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป (แต่ถ้าอายุ 15 ไม่เกิน 18 ปีก็ยังถือว่าเป็นผู้เยาว์ จะมีข้อหาพรากผู้เยาว์รองรับเป็นอีกกรณีหนึ่ง) ส่วนประเทศฟิลิปปินส์ ในตอนนี้นั้น นับว่าเป็นประเทศที่มี Age of Consent ต่ำที่สุดในทวีปเอเชีย และเป็นหนึ่งในอันดับต้น ๆ ของโลก คือ 12 ปี ซึ่งถือว่าเป็นช่วงอายุที่เด็กหลาย ๆ คนยังไม่พ้นช่วงวัยเจริญพันธ์เลยด้วยซ้ำ

ตามข้อมูลของ ‘Center for Women’s Resources’ ยังบอกไว้ว่าผู้เสียหายจากการข่มขืนในฟิลิปปินส์ 7 ใน 10 นั้นเป็นผู้เยาว์ทั้งสิ้น และมีแนวโน้มที่จะอายุน้อยลงอีก รวมทั้งในงานวิจัยระดับชาติว่าด้วย ความรุนแรงต่อเด็ก เมื่อปี 2015 (นำโดย CWC สนับสนุนโดย UNICEF และ WHO) ก็ยังเผยว่า เด็กอายุ 13- 17 หนึ่งในห้าคน (19.1%) ในฟิลิปปินส์นั้นเคยต้องเผชิญกับความรุนแรงทางเพศ

ซึ่งการออกกฎหมายปรับให้ age of consent สูงขึ้นในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ใดก็ตามที่กระทำการทางเพศกับผู้ที่มีอายุ 16 ปี หรือต่ำกว่า จะถูกนับเป็นการข่มขืนโดยชอบด้วยกฎหมายทันที

“วันนี้ ในที่สุดวุฒิสภาก็ยืนกรานปฏิเสธอย่างชัดเจนให้เราเห็นต่อการข่มขืนเด็ก และวันนี้ พวกเขาก็ได้เปล่งเสียงเรียกร้องให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้ว” – วุฒิสมาชิก ‘Risa Hontiveros’ ผู้เขียนร่างกฎหมายฉบับนี้กล่าวในแถลงการณ์

โดยทางเราก็หวังว่ากฎหมายนี้จะถูกบังคับใช้ได้ในเร็ว ๆ นี้ เพื่อที่เด็กที่เป็นผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศนั้นจะลดลง และได้รับความชอบธรรมทางกฎหมายในเร็ววัน

#Saynotochildrape

อ่านข่าวเรื่องเพศอื่นๆ : https://bit.ly/38MAJn4

อ้างอิง
Reuter: https://reut.rs/2WHoaXz
CnnPhilippines: https://bit.ly/3oAjQVl
Unicef: https://uni.cf/3mpZaNh
ภาพ: PRESIDENTIAL PHOTOS
#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน