3 องค์กรด้านเพศประกาศลาออกจาก คกก.ร่างกม.รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ เนื่องจากเดิมไม่ครอบคลุมคนชายขอบ และเข้าร่วมเสวนาสร้าง ความเกลียดชัง LGBT+ พร้อมประกาศจัดคณะกรรมการใหม่

- Advertisement -

ในวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา ทางกลุ่ม ‘ชายข้ามเพศ TEAK-Trans Empowerment’ ‘นอนไบนารี่แห่งประเทศไทย’ และ ‘อินเตอร์เซ็กส์ ไทยแลนด์’ ได้ประกาศขอลาออกจากการเป็น คณะกรรมการจัดทำร่างกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ การแสดงออกทางเพศสภาพ และคุณลักษณะทางเพศ : GEN-ACT

“จากการเข้าร่วมเป็นคณะทำงานกับคณะกรรมการฯ ที่ผ่านมานั้น ทำให้ตัวแทนกลุ่มอัตลักษณ์ชายข้ามเพศ (กลุ่มทีค) นอนไบนารี่ (Non-binary Thailand) และอินเตอร์เซ็กส์ (Intersex Thailand) เห็นพ้องว่าการเชิญชวนให้เข้าร่วมคณะนี้เป็นการเข้าร่วมในเชิงพิธีกรรมเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ร่างกฎหมายของคณะชุดนี้ได้ชื่อว่าเป็น “ร่างภาคประชาชน” ”

“เนื่องจากคณะกรรมการฯ ได้มีแผนแม่บทในการทำงานการเคลื่อนไหวมิได้ให้กลุ่มอัตลักษณ์ที่ไม่ได้นำโดยกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศ กะเทย ซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีในการกำหนดร่างนี้เข้ามาออกแบบแผนงานและยุทธศาสตร์การทำงานทั้งหมดว่าร่างกฎหมายจะถูกใช้ในทิศทางใด มีวิธีการเพื่อให้ได้กฎหมายอย่างไร และเป็นวิถีทางประชาธิปไตยหรือไม่”

- Advertisement -

“อีกประการหนึ่ง มีหนึ่งในคณะกรรมการของร่างฯ ได้ไปเข้าร่วมเวทีกับพรรคการเมืองไทยภักดีซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีการใช้คำพูดรุนแรงต่อผู้เรียกร้องประชาธิปไตยบนท้องถนนเพื่อลดทอนคุณค่าในการต่อสู้ในวิถีทางประชาธิปไตย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับสมาชิกในกลุ่มของพวกเราที่เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเพื่อประชาธิปไตย การเข้าร่วมดังกล่าวขาดการประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้าน และขาดความเข้าใจในสถานการณ์การเมืองไทยอย่างยิ่ง” — เนื้อหาส่วนหนึ่งจากแถลงการณ์ สามารถอ่านเนื้อความเต็มได้ที่ https://bit.ly/3Kvibci

โดยในตอนนี้ ทางกลุ่ม ชายข้ามเพศ TEAK-Trans Empowerment, นอนไบนารี่แห่งประเทศไทย และ อินเตอร์เซ็กส์ ไทยแลนด์ ก็ได้ประกาศจัดตั้ง คณะกรรมการร่างกฎหมายรับรองอัตลักษณ์เพศสภาพ ฯ ภาคประชาชนเพื่อคนข้ามเพศ นอนไบนารี่ และอินเตอร์เซ็กส์ มีจุดมุ่งหมายในการสานต่อการทำงานเพื่อการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ การแสดงออกทางเพศสภาพ และคุณลักษณะทางเพศของชุมชนผู้ถูกผลักให้เป็นชายขอบต่อไป

#NonBinaryThailand
#IntersexThailand
#TEAKTransEmpowerment

อ่านคอนเทนต์เรื่องเพศอื่นๆ: https://bit.ly/3hhRUzp

#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน