รู้ยัง? ม.ธ.ให้ นศ ได้ระบุเพศ ในทะเบียนมากกว่า ช-ญ แล้ว อีกตัวอย่างที่ดีในการยอมรับเพศสภาพ ที่มากกว่าสองเพศสภาพในมหาวิทยาลัย

- Advertisement -

อีกหนึ่งข่าวดีของการโอบรับตัวตน
LGBT+ ในรั้วมหาวิทยาลัยของไทย

เมื่อทาง #สำนักทะเบียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดให้นักศึกษาได้สามารถระบุเพศตัวเองในประวัติส่วนตัวโดยมีช่องเลือกเพศ “อื่นๆ” เพิ่มเติม นอกจากเพียงแค่ช่องกรอกแค่ ชาย และ หญิง แบบที่เคยมีมา

“ระบบของสำนักทะเบียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการกำหนดเรื่องเพศที่มากกว่าเพศหญิงและเพศชายในการแจ้งการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษารุ่นนี้ สิ่งที่ดิฉันเห็นก็คือจากข้อมูลที่ปรากฏในประวัตินักศึกษานั้นมีความก้าวหน้าในเรื่องของการระบุเพศสภาพลงในระบบของมหาวิทยาลัยซึ่งนี่ทำให้เห็นว่าสำนักทะเบียนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความตั้งใจในการยอมรับเพศสภาพมากกว่าสองเพศสภาพในมหาวิทยาลัยแล้ว และนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน มธ. ”

นี่คือเสียงของ ‘เคท ครั้งพิบูลย์ ’- อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และนักกิจกรรม

ที่ได้แชร์เรื่องราวนี้ทางเฟซบุ๊คส่วนตัวในวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา

เพราะนักศึกษาไม่ได้มีเพียงสองเพศ การเข้าใจสิทธิของตัวตนผู้เรียน LGBT+ จึงสำคัญยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องเป็นพื้นที่ที่เท่าเทียมทางเพศ เราขอร่วมยินดีถึงการเปลี่ยนอีกก้าวนี้ และ หวังให้สถานศึกษาในไทยทุกที่ได้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยต่อทุกคน อย่างไร้อคติทางเพศจริงๆ

อ้างอิง
Kath Khangpiboon: https://bit.ly/3RFbW8O

อ่านคอนเทนต์เรื่องเพศอื่นๆ: https://spectrumth.com/
#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน