วันอังคารนี้ช่วยกันจับตาดู คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย ‘กฎหมายสมรสไทยที่ไม่ให้ LGBT+ แต่งงานนั้นขัดต่อ รธน. ที่บอกว่า ‘ห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ’ หรือไม่?’

- Advertisement -

ถ้ายังจำกันได้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมานั้น ได้มีคู่รักเพศหลากลาย คุณดาว-คุณเพชร ได้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า ‘ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ว่าการสมรส’ ที่ประเทศไทยใช้อยู่ในตอนนี้นั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 27 ที่ มีการระบุว่าห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ แต่กลับกีดกันกลุ่มคนอยู่ผู้มีเพศหลากหลายออกจากสิทธิในการแต่งงาน

ศาลรัฐธรรมนูญได้รับพิจารณาเรื่องนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 โดยในตอนแรกนั้นมีกำหนดการนัดฟังคำวินิจฉัยของศาลวันที่ 29 มิถุนายน ก่อนที่จะถูกเลื่อนใหม่เป็นวันที่ 28 กันยายน 2564 หรือคือวันอังคารที่จะถึงนี้แล้ว

เราอยากให้ทุกคนช่วยจับตาดูกันการวินิจฉัยนี้ เพราะถ้าคำตัดสินของศาลบอกว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 นั้นผิดต่อรัฐธรรมนูญจริง ข่าวดีเรื่องการแก้ข้อกฎหมาย และหนทางสู่สมรสเท่าเทียมก็คงอยู่อีกไม่ไกลเกินรอ

แต่ถ้าหากศาลตัดสินว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้น เราก็ต้องช่วยกันกดดันและตั้งคำถามกันต่อไป ว่าสิ่งที่จารึกไว้ในรัฐธรรมนูญว่า ‘ต้องไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ’ นั้น ยังเชื่อถือได้อยู่จริงหรือ?

คำวินิจฉัยของศาลในวันที่ 28 นั้นจะเริ่มต้นเวลา 9.00 น. แต่ทุก ๆ คนจะสามารถเข้าร่วมฟังการรายผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ผ่านซูมของ มนธ.เพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (for-sogi) ได้ในเวลา 11:00-13:00 น. ที่ลิงก์นี้เลย (https://bit.ly/39yATi3)

โดยในซูม นอกจากการรายงานผลวินิจฉัยแล้ว ก็จะมีการรายงานความเป็นมาของการเรียกร้องครั้งนี้ การแสดงความคิดเห็นต่อผลวินิจฉัยโดยคู่ของคุณดาว คุณเพชรที่เป็นคนยื่นเรื่อง และการเสนอแนวทางดำเนินการต่อสู่ต่อไปโดยทนายอีกสามท่าน ไม่ว่าผลวินิจฉัยจะออกมาเป็นทิศทางไหนก็ตาม (ติดตามเพิ่มเติมได้ทางเพจของ มูลนิธิ: https://bit.ly/3lT7zbF)

อ่านข่าวเรื่องเพศอื่นๆ: https://bit.ly/38MAJn4

#1448ForAll #ร่วมกันขับเคลื่อนกันต่อไป
#สมรสเท่าเทียม #MarriageEquality
#LOVEisLOVE #HumanRights
#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน