‘Gender Notes’ 11 – 7 องค์กร/บริษัท ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

- Advertisement -

Spectrum: ‘Gender Notes’ 11 – 7 องค์กร/บริษัท ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

ไม่ว่าจะเป็นใคร เพศภาวะ อัตลักษณ์ รสนิยมทางเพศ และเชื้อชาติแบบไหนก็ต่างล้วนที่จะอยากเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ในสังคมทั้งสิ้น และส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในชีวิตของหลาย ๆ คน ก็คือพื้นที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นบริษัท และองค์กรต่าง ๆ ทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์

วันนี้เราจึงจะพาทุกคนไปดูโมเดลหรือแผนยุทธศาสตร์เพื่อความหลากหลายของบริษัทกว่า 7 แห่ง ที่พยายามส่งเสริมให้พื้นที่ทำงานเป็นพื้นที่ของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาว LGBTQ+ ผู้พิการ รวมไปถึงชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ ว่าเขามีนโยบาย หรือวางแผนกันอย่างไรบ้าง

- Advertisement -

ABC Pride – การจัดกลุ่มไพรด์ในสำนักข่าว ABC

ใครบอกว่าไพรด์นั้นสามารถอยู่ได้เพียงแค่บนถนน? ไพรด์นั้นก็สามารถอยู่ในที่ทำงานได้เช่นกัน กลุ่ม ‘ABC Pride’ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 เพื่อที่จะสนับสนุนความหลากหลายทางเพศชองสำนักข่าว ‘ABC’ หรือ ‘Australian Broadcasting Corporation’ ในทุก ๆ ด้าน โดยกลุ่มนี้นั้นได้เปิดโอกาสให้บุคลากรใน ‘ABC’ ได้เข้าร่วมประจำเดือนเพื่อพัฒนาวางแผนสนับสนุนการเข้าร่วมของชาว LGBTQI+ ให้อยู่ในคอนเทนต์ และการทำงานในแผนกต่าง ๆ ของ ‘ABC’ ได้มากขึ้น

นอกจากนี้กลุ่ม ‘ABC Pride’ ยังได้จัดกิจกรรมและสัมมนาต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่ม LGBTQI+ ให้มากขึ้น สนับสนุนพนักงานที่เป็น LGBTQI+ กับเรื่องสมรสเท่าเทียม อีกทั้งยังขับเคลื่อนเรื่องวิธีปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQI+ ภายในองค์กรอีกด้วย

คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับความพิการของ ‘SEC’

‘SEC’ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้มีเป้าหมายที่จะทำให้องค์กรของตัวเองนั้นยอมรับความหลากหลายและทำให้บรรยากาศการทำงานเหมาะสมกับทุกคน ดังนั้นทาง ‘SEC’ จึงได้ตั้งเป้าหมายให้ทางองค์กรนั้นครอบคลุมถึงทุก ๆ คน

หนึ่งในเป้าหมายนั้นก็คือ ‘Disability Inclusion’ หรือการสนับสนุนความหลากหลายเกี่ยวกับความพิการ โดยวางแผนให้บรรยากาศการทำงานนั้นต้อนรับ เอื้อเฟื้อและรวมบุคคลที่อยู่ร่วมกับความพิการ รวมทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับความพิการของ SEC (Disability Interests Advisory Committee) เพื่อสนับสนุนการจ้างงานของบุคคลที่อยู่ร่วมกับความพิการด้วย

แผนการ 50:20:12 ของ BBC
.
จากแผนการยอมรับความแตกต่างและสนับสนุนความหลากหลาย (Inclusion & Diversity) สำหรับปี พ.ศ. 2564-2566 ของ ‘BBC’ ทางสำนักข่าวได้สร้างเป้าหมาย 50:20:12 ขึ้นมา ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีไว้เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับเรื่องเพศ เชื้อชาติ และความพิการทางร่างกายหรือสมอง
.
จุดหมายของ BBC คือให้บุคลากรมีสัดส่วนระหว่างผู้หญิง-ผู้ชายให้เท่าเทียมกัน จึงเกิดเป็น Gender 50% ในที่สุด และตอนนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการที่จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม ‘Non-Binary’ หรือ ‘Non-Conforming’ อีกเช่นเดียวกัน ส่วนเลข 20 นั้น หมายถึงเป้าหมายที่จะให้ความหลากหลายทางเชื้อชาติของชนกลุ่มน้อยขึ้นมาเป็น 20% จากจำนวนประชากร และสุดท้ายเลข 12 หมายถึงเป้าหมายให้ผู้พิการมีอย่างน้อย 12% ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มคนชายขอบให้พื้นที่ในการทำงานมากขึ้น
.
สุดท้ายนี้ ‘มิเกล่า กอนซาเลซ’ (Miguela Gonzalez) หัวหน้าฝ่ายการสนับสนุนความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่างได้กล่าวไว้ว่า “การมีความหลากหลายนั้นไม่ใช่เพียงแค่จัดหาสัดส่วนที่ใช่ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางด้านลักษณะหรืออัตลักษณ์ แต่มันคือการเข้าใจว่าทำไมความแตกต่างนั้นถึงมีคุณค่า (Valuable)”

ภาพลักษณ์บุคคลใน Channel 4 ต้องสะท้อนความเป็นจริง (Authentic Portrayal)
.
Channel 4 หรือทีวีช่อง 4 ของอังกฤษนั้นได้โพสต์แผนการ และเป้าหมายการสนับสนุนความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่าง (Inclusion & Diversity) ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 หัวข้อหลักด้วยกันก็คือบุคลากรที่หลากหลาย (Inclusive Workforce) ภาพแทนบุคคลในสื่อ (On Screen) และการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสื่อข่าว (Leading the Industry)
.
แต่หัวข้อที่เราจะมาโฟกัสคือภาพแทนบุคคลในสื่อ โดยเป้าหมายของ Channel 4 ในเรื่องนี้ คือพวกเขาอยากให้ทุกคนที่อยู่ในช่องนั้นเป็นภาพลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นจริง (Authentic Portrayal) ไม่บิดเบือนหรือสร้างภาพจำผิด ๆ เกี่ยวกับกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ผู้พิการและกลุ่มคนอื่น ๆ มากที่สุด โดยทาง Chanel 4 จะทำแบบสำรวจสอบถามจากคนกลุ่มคนต่าง ๆ โดยตรงมีความรู้สึกอย่างไรกับภาพแทนและภาพลักษณ์ของคนที่ปรากฎในสื่อของช่อง

การทำแบบสอบถามบุคลากรของ Spotify – “คุณคิดว่าการเป็นส่วนหนึ่งที่ Spotify ในความหมายของคุณคืออะไร” (What does it mean to feel included at Spotify?)

‘Spotify’ เชื่อว่าการสนับสนุนความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างกันนั้นมีความหมายแตกต่างกันถ้าอยู่ต่างพื้นที่ Spotify จึงทำแบบสอบถามสำรวจผู้ที่ทำงานในปี พ.ศ. 2561 เพื่อถามคำถามต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ที่ทำงานในบริษัทมากขึ้น และออกแบบให้บริษัทสนับสนุนความหลากหลายมากขึ้นโดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ จากแบบสอบถาม เมื่อ Spotify ถามคำถาม “คุณคิดว่าการเป็นส่วนหนึ่งที่ Spotify ในความหมายของคุณคืออะไร” 5 คำตอบแรกของพนักงานใน Spotify มีดังนี้:
■ ได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของทีม (To feel accepted/like part of a team)
■ ไม่เจอการเลือกปฏิบัติและอคติ (To experience no discrimination or bias)
■ มีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความเห็น และรู้สึกว่ามีคนรับฟัง (To have a voice and a sense that people listen to you)
■ สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ (I can be myself here)
■ ได้รับการเคารพอย่างจริงจัง (I am respected here and taken seriously)

‘25×25 Pledge’ ของทวิตเตอร์

เมื่อวันพฤหัสที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ทวิตเตอร์ได้ประกาศว่าจะทำให้ในองค์กรมีผู้หญิงและชนกลุ่มน้อยที่ถูกมองข้าม (Underrepresented Minorities) ให้ได้อย่างน้อย 25% ภายใน พ.ศ. 2569 ตาม ‘25×25 Pledge’ หรือ ‘การปฏิญาณ 25×25’ ที่สร้างโดยกลุ่มบริษัทที่อยู่ใน ‘Silicon Valley’ และ ‘Bay Area’

องค์กรที่เข้าร่วม 25×25 Pledge นี้จะต้องทำสามอย่างด้วยกัน นั่นก็คือ ‘Reporting’ (รายงานเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศและเชื้อชาติ) ‘Educating’ (สอนให้บุคลากรของตนเองนั้นไม่เลือกปฏิบัติและสร้างความเข้าใจต่อความหลากหลาย) และ ‘Funding’ (เพิ่มทุนและขยายโอกาสให้กับชนกลุ่มน้อย)

เพิ่มโอกาสการทำงานให้กับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษของ Google

จาก ‘2021 Diversity Annual Report’ ทาง ‘Google’ ได้พยายามขยายโอกาสในการจ้างงานให้กับกลุ่มคนที่ถูกมองข้าม (Underrepresented Group) ทุกมุมโลก ซึ่งหนึ่งในวิธีที่ Google ในประเทศบราซิลทำคือการเปลี่ยนคุณสมบัติความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครฝึกงานจากในตอนแรกที่ “ต้อง” (Required) พูดภาษาอังกฤษได้ เปลี่ยนเป็น “ถ้ามีก็จะดี” (Preferred) แทน

ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแค่หนึ่งคำอาจจะดูเป็นเรื่องเล็ก แต่การเปลี่ยนครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสมัครงานกับ Google ในบราซิลที่โดยปกติไม่ได้รับโอกาสนั้นได้พื้นที่ในการทำงานมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้การกระทำในลักษณะนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการขับสู้กับแนวคิด ‘Anglo-centrism’ หรือการเอา (ภาษา) อังกฤษเป็นศูนย์กลาง

#GenderNotesbySpectrum

Content by Hutsakorn Nartboonyokrit
Illustration by Oranun Junsorn, P!nku_Sake
สนทนาเรื่องเพศได้ที่กลุ่ม ‘เพศ’: https://bit.ly/2LKTzTg
อ่านข่าวเรื่องเพศอื่นๆ: www.spectrumth.com/

อ้างอิง:
ABC: https://ab.co/3ekwcLn
BBC: https://bbc.in/3B6TIpd}
CBNC: https://cnb.cx/3z2bAiS
SVLG: https://bit.ly/3ihLKRA
Spotify: https://bit.ly/3xJaeJE
Google: https://bit.ly/2Te9kWM
Twitter: https://bit.ly/3ihLYYW
Channel 4: https://bit.ly/3kxXCSf
#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
หรรษกร นาถบุญโญกฤต
หรรษกร นาถบุญโญกฤต
นักศึกษาเอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจในวรรณกรรม ช่วงเวลาว่างชอบทำรีมิกซ์เพลงกับตั้งคำถามแนวอัตถิภาวนิยม (existentialism) ให้ตัวเองแพนิค นอกจากนี้ยังหลงใหลในการฟังเพลงและการเล่นเกม RPG คนเดียวในห้องเงียบ ๆ
อรนันต จันศร
อรนันต จันศร
นักศึกษากราฟิกที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นหาตัวเองและทดลองทำในหลายๆอย่าง
สุมิตา เตียนพลกรัง
สุมิตา เตียนพลกรัง
ชอบทำหลายอย่าง วาดรูป, ถ่ายภาพ, ทำโมชั่นอนิเมชั่นจากรูปที่วาดเอง, ชอบสีชมพู magenta มากเป็นพิเศษ