เปิดสถิติคนพิการถูกล่วงละเมิดทางเพศในสหรัฐฯ

- Advertisement -

TW: Rape, Sexual Assualt, Sexual Harassment

“ไม่มีใครเชื่อว่าเราโดนข่มขืนจริง ๆ”
“เราตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศ เพราะเราปกป้องตัวเองไม่ได้”
— เสียงส่วนหนึ่งจากผู้พิการที่เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศ

- Advertisement -

ปัญหาความรุนแรงทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนในสังคม ไม่เว้นเพศ ไม่เว้นช่วงอายุ และแน่นอนว่ารวมไปถึงผู้พิการอีกด้วย แต่ในกรณีของผู้พิการนั้น ถึงแม้ตัวปัญหาจะมีอยู่จริง แต่มีการรับรู้ในสังคมที่น้อย และไม่มีการเก็บสถิติอย่างชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถเปรียบเทียบปัญหานี้เป็น “โรคระบาดเงียบ” ซึ่งมักถูกมองข้าม

SPECTROGRAM: เปิดสถิติคนพิการถูกล่วงละเมิดทางเพศในสหรัฐฯ


สถิติที่เรานำมาชวนอ่านในวันนี้ เป็นสถิติที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ทำการบันทึกคดีความรุนแรงประเภทต่าง ๆ ในคนพิการ ซึ่งมากกว่าครึ่งเป็นคดีความรุนแรงทางเพศ และจากการเก็บสถิติในช่วงปี 2009 – 2015 โดยกำหนดผู้เสียหายให้มีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปีนั้น จำนวนคดีที่ผู้พิการตกเป็นเหยื่อสูงกว่าคดีในบุคคลทั่วไปถึง 2.5 เท่า เมื่อเทียบในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งปัญหาและสถิติต่าง ๆ ถูกจำแนกได้ดังนี้:

■ ผู้พิการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศมากกว่าคนที่ไม่มีความพิการ
— ผู้พิการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศในด้านต่าง ๆ มากกว่าคนทั่วไป 2-3 เท่า เนื่องจากผู้กระทำเล็งเห็นว่าผู้พิการมีความสามารถในการปกป้องตัวเองน้อย ทำให้มีโอกาสที่จะล่วงละเมิดทางเพศสำเร็จมากกว่าการล่วงละเมิดทางเพศในคนทั่วไปที่ไม่พิการ

ตัวอย่างเช่น สถิติการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กพบว่า เด็กผู้หญิงที่หูหนวกกว่า 50% ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เทียบกับ 25% ของเด็กผู้หญิงที่มีการได้ยินเป็นปกติ และ 54% ของเด็กผู้ชายที่หูหนวกถูกล่วงละเมิดทางเพศ เทียบกับ 10% ของเด็กผู้ชายที่มีการได้ยินเป็นปกติ

■ ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศในคนพิการกว่า 40% มาจากคนที่รู้จัก
— ในปี 2017 ได้มีคดีการล่วงละเมิดทางเพศในคนพิการซึ่งผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ในศูนย์ดูแลคนพิการ โดยพี่ชายของผู้เสียหายได้กล่าวว่าเพราะพี่สาวของเขาไม่สามารถทำอะไรได้เอง จึงต้องให้ความไว้ใจกับเจ้าหน้าที่คนนี้ในการดูแล แต่กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ใช้ความไว้ใจนี้ในการข่มขืนเธอ ซึ่งเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้สารภาพกับตำรวจว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศกับผู้พิการในความดูแลมาแล้ว “หลายครั้ง” และทำไปเพราะมองว่าผู้พิการ “น่ารัก”

■ ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศในคนพิการ 32% มาจากคนแปลกหน้า
— ในปี 2012 ตำรวจได้เข้าจับกุม ‘Kerry Trotter’ ชายวัย 20 เนื่องจากเขาได้ทำการข่มขืนหญิงวัย 18 ปี ผู้พิการทางสมองบนรถโดยสารประจำทาง โดยเขาได้ลงมือข่มขืนผู้เสียหายกว่าสิบนาทีก่อนจะหลบหนีไป ซึ่งผู้เสียหายมีความหวาดกลัวเกินที่จะบอกให้เขาหยุด คดีนี้ได้รับการแจ้งความเนื่องจากผู้เสียหายได้บอกกับคนขับหลังจากนาย Trotter ได้หนีลงจากรถไป

■ ผู้พิการทางสมองถูกล่วงละเมิดทางเพศมากที่สุด
— หากแยกผู้เสียหายตามประเภทของความพิการแล้ว ผู้พิการทางสมองมีอัตราการถูกล่วงละเมิดทางเพศมากถึง 29.1% และหากเทียบกับคนทั่วไป ผู้พิการในกลุ่มนี้ถูกล่วงละเมิดทางเพศมากกว่าถึง 7 เท่า เนื่องจากพวกเขามีความสามารถในการสื่อสารที่จำกัด ส่วนมากมักถูกอบรมมาให้ปฏิบัติตามและเชื่อฟังคนอื่น ๆ ในสังคม และด้วยความพิการทางสมองทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อถือในสิ่งที่พวกเขาพูด โดยคิดว่าอาจจะเป็นการสร้างเรื่อง ทำให้ในหลายเคสไม่มีการดำเนินคดีเพราะตำรวจและอัยการมองว่าเป็นเรื่องยากที่จะปิดคดี ผู้กระทำผิดจึงใช้เหตุผลทั้งหมดนี้ในการลงมือกับผู้พิการทางสมอง

■ ผู้พิการหลายประเภทโดนล่วงละเมิดทางเพศมากกว่าผู้พิการประเภทเดียว
— จากการรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ พบว่าผู้พิการหลายประเภทถูกล่วงละเมิดทางเพศมากถึง 65.4% ซึ่งมากกว่าผู้พิการประเภทเดียวที่มีการรายงานอยู่ที่ 34.6% เนื่องจากเดิมทีการล่วงละเมิดทางเพศในคนพิการสูงกว่าคนทั่วไปเพราะข้อจำกัดในการปกป้องตัวเอง ซึ่งเมื่อผู้พิการมีความพิการที่มากขึ้น ยิ่งทำให้มีความสามารถในการป้องกันตัวเองที่น้อยลงไปอีก

โดยจากการรวบรวมแบบสอบถามโดย ‘Disability Justice’ ประเทศอเมริกา พบว่าใน 60% ของผู้ร่วมแบบสอบถามเผชิญกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และมากกว่าครึ่งนั้นไม่เคยรายงานหรือทำการดำเนินคดี

นอกจากนี้ในประเทศไทยเองมีการรายงานเป็นสถิติบางส่วนด้วยเช่นเดียวกัน โดยมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลพบว่า เด็กผู้หญิงพิการในช่วงอายุ 14 – 16 ปี ถูกข่มขืน 3 – 4 คนต่อปี สะท้อนให้เห็นว่าผู้พิการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีแนวโน้มถูกล่วงละเมิดทางเพศมากขึ้น

#DiabledPerson #Disabilities
#SexualViolence #SexualAbuse
#StopSexualHarassment

Content by Tanyaporn Kesornsit
Graphic by Oranun Junsorn, P!nku_Sake
อ่านข่าวเรื่องเพศอื่นๆ : https://bit.ly/38MAJn4

อ้างอิง
BJS: https://bit.ly/2Uf27WX
Medium: https://bit.ly/3xTokrW
Disability Justice: https://bit.ly/3B74awX
Post Today: https://bit.ly/3en0jSG
Dispatch: https://bit.ly/3hLocpb
NBC: https://bit.ly/3kgWF0k
NPR: https://n.pr/36BvdSX
Americanprogress: https://ampr.gs/3xIczoq
#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
ธันยพร เกษรสิทธิ์
ธันยพร เกษรสิทธิ์
Fulltime เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่ชอบเขียน Reserach Papers เกี่ยวกับ gender เป็นหลัก Japan เป็นรอง | Part time เป็นนัก (ชอบ) เขียน นักอ่าน และนักถ่ายภาพ
อรนันต จันศร
อรนันต จันศร
นักศึกษากราฟิกที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นหาตัวเองและทดลองทำในหลายๆอย่าง
สุมิตา เตียนพลกรัง
สุมิตา เตียนพลกรัง
ชอบทำหลายอย่าง วาดรูป, ถ่ายภาพ, ทำโมชั่นอนิเมชั่นจากรูปที่วาดเอง, ชอบสีชมพู magenta มากเป็นพิเศษ