วิจัยเผยทำ Headjob เสี่ยงต่อ การเป็นโรคมะเร็งในช่องปาก โดยนักวิจัยสหรัฐฯ พบหากเคยมากกว่า 10 คนจะเสี่ยงขึ้น 4.3 เท่า ร่วมกับปัจจัยอื่นตั้งแต่ทำถี่ไปในหลายๆคน และ เริ่มทำตั้งแต่อายุน้อย

SEXOLOGY: ‘ออรัลเซ็กซ์เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งช่องปาก’ – อัพเดทล่าสุดจากงานค้นคว้าจากวิจัยของ ‘มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์’ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากทำการศึกษา ‘ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม’ นั่นหมายความว่า การทำเฮดจ๊อบหรือออรัลเซ็กซ์นั้นเสี่ยงอยู่แล้ว แต่งานวิจัยรอบนี้นั้นมุ่งไปเจาะหาว่าความเสี่ยงเพิ่มเติมของการทำออรัลเซ็กซ์ต่อการติดเชื้อ ‘HPV’ ที่ก่อให้เกิดมะเร็งในช่องปากนั้นคืออะไร?

‘จำนวนคู่นอนที่เคยทำออรัลเซ็กซ์’ – นี่คือผลวิจัยเดิมที่มีซึ่งทำไว้ตั้งแต่ในช่วงต้นทศวรรษที่ 2000 ทว่ากลุ่มนักวิจัยสังกัดจอห์น ฮอปกินส์มองว่าอาจมีปัจจัยมากกว่านั้น พวกเขาพบว่าไม่เพียงแค่ ‘จำนวนคนที่มีเซ็กซ์ทางปาก’ เท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของ ‘เวลา’ ที่ทำครั้งแรก และ ‘ความเข้มข้น’ ในการใช้ปากแต่ละครั้ง ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

“งานวิจัยของเราต้องการจะสำรวจปัจจัยอื่นๆ ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ HPV ทางปาก และมะเร็งในช่องปากจากการติดเชื้อดังกล่าว” – ‘Virginia Drake’ แพทย์ผู้ทำการศึกษากล่าว โดยพวกเขาใช้วิธีการสำรวจพฤติกรรมทางเพศของตัวอย่างประชากร 500 คนเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2013 จนถึงปี 2018 โดย 1 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการวินิจฉัยว่ามีเชื้อ HPV

ใช้ปากแค่ไหน อย่างไร เสี่ยงมากกว่า?
ผลจากการวิจัยครั้งนี้บอกดังนี้
1. ทำกับหลายคนในช่วงเวลาสั้นๆ
2. ทำกับคนมากกว่า 10 คนจะเสี่ยงขึ้นถึง 4.3 เท่า
3. ใช้ปากตั้งแต่ตัวเองยังอายุน้อย – โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้มีเซ็กซ์ทางอวัยวะเพศมาก่อน เนื่องจากการรับเชื้อไวรัส HPV ครั้งแรกผ่านอวัยวะเพศ จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองได้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมหากมีไวรัสเข้าทางปาก ดังนั้นผู้ที่มีเซ็กซ์ทางปากแต่แรก จะไม่มีภูมิคุ้มกันตัวดังกล่าว ส่งผลให้ติดเชื้อง่ายขึ้น
มารู้จักเชื้อ HPV ให้มากขึ้น – ‘HPV’ ย่อมาจาก ‘Human Papiloma Virus’ โดยมักจะติดต่อผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งเชื้อตัวนี้มีมากถึง 100 กว่าสายพันธุ์ และประมาณ 14 สายพันธ์ุสามารถกระตุ้นให้เกิดมะเร็งไพ้ อย่างมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งในช่องปาก

จากสถิติในเว็บไซต์องค์กรอนามัยโลกในปี 2018 มีการตรวจพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกทั่วโลกประมาณ 570,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตประมาณ 311,000 ราย หรือกว่าครึ่งจากโรคมะเร็งปากมดลูกในแต่ละปี และจากสถิติปี 2013-2015 ในประเทศไทยนั้นพบอัตราการเกิดของมะเร็งปากมดลูกร้อยละ 11.73 ต่อประชากรแสนคน ส่วนมะเร็งช่องปากนั้นสถิติจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี 2012 พบว่ามีอัตราการเกิดมากถึงร้อยละ 20 ต่อประชากรแสนคน

จะป้องกันการติดเชื้อนี้อย่างไร – คำแนะนำจากเว็บไซต์ ‘Healthline’ เว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา เสนอว่า
1. ใช้ถุงยางอนามัยตลอดทุกครั้งที่มีเซ็กซ์
2. ลดจำนวนคู่นอน
3. ถามคู่ว่า ‘ตรวจเลือดครั้งล่าสุดเมื่อไหร่’
4. ตรวจเลือด
5. หากไม่คุ้นชินกับคู่นอนก็ไม่ควรจะมีเซ็กซ์ทางปาก
6. หากมีเซ็กซ์ทางปาก ควรใช้แผ่นยางอนามัยหรือ ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผ่านปาก
7. หากมีเซ็กซ์ทางปากบ่อย ควรจะเช็คกับหมอฟันว่ามีอะไรแปลกปลอมไหม
8. ตรวจสอบความแปลกปลอมในปากตัวเอง ทุกๆ เดือน
9. ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV

#เซ็กซ์สนุกรักสุขภาพ
#Sexology #OralSex
#Cancer #STI #STD #HPV

Content by Va/Waranya Buranakarn
Graphic by Napaschon Boontham
อ่านคอนเทนต์เรื่องเพศอื่นๆ: https://bit.ly/3hhRUzp
สนทนาเรื่องเพศได้ที่กลุ่ม ‘เพศ’: https://bit.ly/2LKTzTg

อ้างอิง
Vice: https://bit.ly/3qmGuyq
ACS Journal: https://bit.ly/3idjaQG
Med Rama: https://bit.ly/3iglIxw
Bangkok Safe Clinic: https://bit.ly/3nMFxOb
Healthline: https://bit.ly/35ED3uL
Johns Hopkins: https://bit.ly/3sAkNwP
WHO: https://bit.ly/2N8SF3x
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ: https://bit.ly/3bEPJWn
ภาพ: tinamariaelena
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน