การศึกษากัมพูชาก้าวหน้าอีกขั้น กับหลักสูตร Sex Educationใหม่ โดยรัฐบาลได้บรรจุเนื้อหา ‘ความหลากหลายทางเพศ’ ‘ชีววิทยาของร่างกาย’ ‘โรคติดต่อจากเซ็กซ์ (STDs)’ ‘การคุมกำเนิด’ และ ‘การทำแท้งปลอดภัย’

อีกหนึ่งความสำเร็จที่ปูทางให้กับประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กัมพูชาเตรียมออกวิชาใหม่ “Life Skills” (ทักษะชีวิต)ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศ ซึ่งจะสอนนักเรียนชั้นเกี่ยวกับประเด็นของ ‘กลุ่ม LGBT+’ ‘การวางแผนครอบครัว’ และ ‘สุขภาพทางเพศ’ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศขึ้นในสังคม รวมถึงแก้ปัญหาความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ที่คนหลากหลายทางเพศในกัมพูชาต้องพบเจอ


หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง? – นักเรียนตั้งแต่ ป. 5 ถึง ม.6 จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ‘ร่างกายของผู้หญิงและผู้ชาย (เพศกำเนิด) ‘ความแตกต่างระหว่างเพศสภาพ (Gender identity) กับเพศทางชีววิทยา (Biological sex)’ และ ‘การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลทางเพศ’ รวมไปถึงอคติทางเพศที่นำไปสู่ ‘การบังคับแต่งงาน’ และ ‘การทำร้ายทางกายและวาจา’

การทำแท้งและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ – นอกจากนี้ คลาสนี้สำหรับนักเรียนม.ปลายจะมีการสอนเกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง และยังครอบคลุมไปถึงช่องทางของการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยหากมีการท้องไม่พร้อมเกิดขึ้น ตลอดจนพูดถึงเรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเซ็กซ์อย่าง HIV ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยอยู่ในหลักสูตรการศึกษามาก่อน

“มันเกี่ยวกับเรื่องของความเท่าเทียม…เราต้องการให้เด็กรุ่นใหม่ของเราตระหนักถึงประเด็นเหล่านี้ และเข้าใจว่าไม่ควรมีใครถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือพื้นที่อื่นๆ ในชีวิตก็ตาม…เราต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ ในอีกสิบปี ยี่สิบปี นักเรียนในวันนี้จะเป็นเจ้าของธุรกิจ จะเป็นผู้ว่า ตอนนั้นแหละเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น” – เสียงของ ‘Yung Kunthearith’ ผู้ช่วยผู้อำนวยการของหน่วยเพศศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการของประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบออกแบบหลักสูตรใหม่นี้

‘หลักสูตรจะได้ผลต้องเริ่มต้นที่ผู้สอน’ – ส่วนหนึ่งของการวางแผนบังคับใช้หลักสูตรทักษะชีวิตก็คือการอบรมครูผู้สอนให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาใหม่อย่างแท้จริง โดยตอนนี้รัฐบาลได้จัดเทรนนิ่งให้กับครูกว่า 3,100 คนแล้ว ทั้งนี้ก็เพราะหากผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจหรือยังสอนด้วยทัศนคติทางด้านลบต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ การบังคับให้ทุกโรงเรียนสอนหลักสูตรนี้ก็อาจจะไม่สามารถสร้างความตระหนักรู้หรือกำจัดอคติทางเพศในเด็กได้อย่างสำเร็จผล จึงต้องทำควบคู่ไปด้วยและปฏิรูปทุกส่วนในระบบการศึกษา

ชีวิตของคน LGBT+ ในกัมพูชาเป็นอย่างไร แล้วมีสิทธิอะไรแล้วบ้าง? – ในประเทศนี้ คนส่วนใหญ่ยังมีแนวคิดที่ล้าหลัง คือคนหลากหลายทางเพศจำนวนมากยังถูกส่งไป ‘บำบัดเพศวิถี’ อยู่ และบางคนก็โดนบังคับให้แต่งงานในความสัมพันธ์แบบชาย-หญิงเพราะครอบครัวปฏิเสธที่จะยอมรับเพศของบุคคลนั้นซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมเนียมเดิมของสังคม ที่สำคัญคือกัมพูชายังไม่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียม หรือแม้แต่กฎหมายที่คุ้มครองคนหลากหลายทางเพศจากการเลือกปฏิบัติเลย การปฏิรูปการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างสังคมที่ยอมรับความหลากหลายทางเพศจึงถือเป็นความสำเร็จที่ถือว่าน่ายกย่อง

อย่างไรก็ดี กัมพูชาก็ยังมีความก้าวหน้าเรื่องสิทธิทางเพศมากกว่าประเทศไทย เพราะผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันสามารถบริจาคเลือดได้ ในขณะที่ประเทศไทยยังมีกฎห้ามอยู่ และคนข้ามเพศในกัมพูชาก็สามารถเปลี่ยนคำนิยามเพศตามกฎหมายได้ หลังจากที่ได้มีการผ่าตัดข้ามเพศแล้ว แต่ในประเทศไทยเป็นเพียงร่างกฎหมายที่ยังต้องผลักดันกันอยู่เท่านั้น

#Cambodia #ComprehensiveSexEd
#TeacherTraining #Abortion
อ่านข่าวเรื่องเพศอื่นๆ: www.spectrumth.com/

อ้างอิง
Reuters: https://reut.rs/3qWQwai
LGBTQ Nation: https://bit.ly/3mpaNSN
Phnom Penh Post: https://bit.ly/3qXagdZ
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน