LGBT+ ทั่วโซนยุโรป จะถูกคุ้มครองโดย EU ‘สหภาพยุโรป’ ได้เสนอกฎหมายภายในปี 2022 โดยไม่ว่าจะข้ามไปไหนในยุโรปจะต้องปลอดภัย

“นี่คือข่าวดีจากโซนยุโรป” – เมื่อ ‘สหภาพยุโรป’ (EU) ออกมาตรการใหม่เพื่อปกป้องสิทธิของกลุ่ม LGBT+ และจัดการกับปัญหานโยบายที่เบียดเบียนริดรอนความเป็นมนุษย์ของคนกลุ่มนี้ ซึ่งเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในแถบยุโรปตะวันออกช่วงปีที่ผ่านมา

แผนมาตรการใหม่ของ EU นี้คืออะไร? – จะมีเสนอกฎหมายภายในปี 2022 ให้คู่รัก LGBT+ มีที่บุตรร่วมกันตามกฎหมายได้รับการยอมรับในฐานะผู้ปกครองในทุกรัฐที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป แม้ว่าจะข้ามชายแดนไปในประเทศที่มีกฎหมายห้ามไว้ในส่วนนี้ก็ตาม นอกจากนี้ ในปีหน้า คณะกรรมาธิการยุโรปยังเตรียมที่จะทำให้อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของ ‘Eurocrime’ หรือข้อหาที่ประกอบไปด้วยกฎและเงื่อนไขประเทศสมาชิก EU ต้องทำตามในการดำเนินคดี ซึ่งข้อหาที่อยู่ในกลุ่ม Eurocrime ก็เช่นคดีรุนแรงอย่างการก่อการร้ายและการค้ามนุษย์

กระแสต่อต้าน LGBT+ ในยุโรปที่ชัดเจนขึ้น – ประเทศยุโรปฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะโปแลนด์และฮังการี ก็ได้ออกกฎหมายที่ไม่เป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBT+ หลายครั้งด้วยกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก อันเป็นผลมาจากรัฐบาลฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่อยู่ในอำนาจปกครองประเทศเหล่านี้ อย่างที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกก็คือ “เขตปลอด LGBT” (LGBT-free zones) ในพื้นที่กว่า 1 ใน 3 ของประเทศโปแลนด์ ซึ่งประกาศกีดกัน “อุดมการณ์ LGBT” และไม่อนุญาตให้จัดการเดินขบวนไพรด์เพื่อเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียม ส่วนประเทศฮังการีนั้น ก็ออกกฎหมายห้ามไม่ให้เปลี่ยนคำระบุเพศในเอกสารแสดงตัวตนและ เพิ่งมีร่างกฎหมายที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะห้ามการรับบุตรบุญธรรมโดยผู้ปกครองเพศเดียวกันอย่างถาวรด้วย

“เราจะปกป้องสิทธิของคน LGBT จากกลุ่มคนที่มีความอยากที่จะโจมตีคนกลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยมุมมองแบบอุดมการณ์ของเขา…การกระทำแบบนี้มาจากตำราของพวกเผด็จการ และมันไม่มีพื้นที่ในสหภาพยุโรป” – เสียงของ ‘Vera Jourova’ รองประธานกรรมาธิการยุโรป

ก่อนหน้านี้ ทางสหภาพยุโรปก็ได้ดำเนินการเพื่อพยายามแก้ไขนโยบายที่กดทับกลุ่มคนหลากหลายทางเพศแล้ว โดยการตัดงบช่วยเหลือของ EU ให้กับเขตที่กำหนดว่า “ปลอด LGBT” เพื่อกดดันให้เขตเหล่านี้ยกเลิกการต่อต้านคนหลากหลายทางเพศ แต่ก็ไม่สำเร็จผล ซึ่งโปแลนด์นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่คน LGBT+ รู้สึกถูกเกลียดชังและกลัวจะได้รับรุนแรงมากที่สุดในยุโรป

ซึ่งนี่สวนทางกับทัศนคติส่วนรวมของคนในยุโรปอย่างมาก เพราะในปี 2019 มีการสำรวจที่เผยว่าเกือบ 80% ของคนยุโรปยอมรับคน LGBT+ และคิดว่าคนกลุ่มนี้ควรได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่นในสังคม

#EuropeanUnion #HumanRights

อ้างอิง
New York Times: https://nyti.ms/3lILnzV
Reuters: https://reut.rs/2UCM4Pg
European Commission: https://bit.ly/35DUqwe
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน