หากฉันนั้นกำลังจะจากไป

เพราะในสังคมไทยนี้ หลายๆ คนได้ตายจากไปโดยที่ไม่มีสิทธิเท่ากับคนอื่น…
.
“ก่อนที่หนูจะไม่มีลมหายใจก็ยังอยากจะใช้ชีวิตอย่างปกติ ยังอยากจะแต่งงานเหมือนชายหญิง อยากให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ LGBT+ มีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมมากกว่านี้” – เสียงจากคุณ ‘แพท’ – ทศพร อกนิษฐพร ผู้หญิงข้ามเพศวัย 28 ปี ผู้ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้าย ที่ได้มาส่งเสียงของเธอให้ทุกคนได้ฟังในวันที่เธอนั้นยังสามารถทำได้อยู่ กับความหวังที่ยังอยากมีลมหายใจเพื่อได้เห็นวันที่สังคมไทยเกิดความเท่าเทียมจริงๆ สักที หรือแม้หากไม่ได้ เธอก็ขอส่งเสียงนี้เพื่อให้ความหวังสำหรับคนชายขอบทุกๆ คน

.
“Before my last breath, I still hope I could live a normal life, and get married like straight people. I want the government to give LGBT+ people equal rights and equal opportunities.” – Todsaporn “Patt” Akanidtaporn, a 28-year-old transgender woman and last-stage cancer patient. She is here to tell her stories–while she still can–about her intersectional struggles, as well as her dreams for the Thai society. What she wants to see, and wish for her fellow LGBT+ to have, is their liberation from the long-standing oppression. 

.
#TheLastHopeForTheBetterSociety

#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน