#ถ้าการเมืองดี นักการเมือง จะมีหลากหลายเพศมากขึ้น เลือกตั้งนิวซีแลนด์ล่าสุดมีพรรคแรงงานชนะอีกครั้ง พร้อมจารึกเป็นสภาที่มี LGBTQI+ มากที่สุดในโลก


ประเทศ ‘นิวซีแลนด์’ หนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีความเท่าเทียมทางเพศมากที่สุด ได้ถูกจดจำอีกครั้งในฐานะ สภาที่มีนักการเมือง LGBT+ มากที่สุดในโลก

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุดของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่ง ‘พรรคแรงงาน’ (Labour Party) ของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ‘Jacinda Ardern’ (จาซินดา อาร์เดิร์น) ก็ได้รับชัยชนะเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอีกเป็นสมัยที่สอง ทำให้สภาของนิวซีแลนด์ปัจจุบันมีสมาชิกรัฐสภาเป็น LGBT+ 12 คนจากทั้งหมด 120 คน ซึ่งคิดเป็น 10% ของผู้แทนทั้งหมด ซึ่งเป็นจำนวนมากกว่าประเทศอังกฤษ ที่มีสถิติสัดส่วนนักการเมืองที่มีความหลากหลายทางเพศมากที่สุดอยู่ก่อนหน้านี้
“ตัวเลขมีความหมาย” – เสียงของ ‘Louisa Wall’ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลสเบี้ยน ซึ่งนอกจากเธอแล้ว ยังมี ‘Grant Robertson’ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่เป็นเกย์อย่างเปิดเผย ซึ่งคาดว่าจะได้รับเป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลใหม่นี้ด้วย ซึ่งการเลือกตั้งของนิวซีแลนด์ในครั้งนี้ก็ไม่ได้นำมาซึ่งแค่ความหลากหลายทางเพศ แต่ยังหลากหลายทางชาติพันธ์ เพราะมีผู้แทนที่เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม อย่างชาว ‘Maori’ และ ‘Pasifika’ เข้าร่วมในการบริหารประเทศในสภานี้ด้วย
สำหรับนายก ‘จาซินดา อาร์เดิร์น’ หลายๆ คนรู้จักเธอในฐานะผู้นำหญิงที่เลี้ยงลูกวัยสามเดือนไปพร้อม ๆ กับการเข้าประชุมที่ UN ซึ่งเธอเองก็เป็นคนที่สนับสนุนความหลากหลายของมนุษย์มาตลอด โดยเธอเป็นนายกฯ คนแรกที่เข้าร่วมเดินขบวนงาน Pride Festival ของนิวซีแลนด์ในปี 2018 (ซึ่งเป็นงานก็จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 50 ปีแล้ว) อีกทั้งอาร์เดิร์นยังมีนโยบายที่จะออกกฎหมายห้ามการบำบัดแก้เพศวิถี (Conversion Therapy) และทำให้ LGBT+ เข้าถึงสวัสดิการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นอีกด้วย
LGBT+ ในรัฐสภาทั่วโลกไปถึงไหนแล้ว? – ในประเทศอเมริกา ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ก็มีผู้ลงสมัครเลือกตั้งที่เป็น LGBT+ กว่า 500 คนจากหลากหลายตำแหน่งทั่วประเทศ ซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกา นอกจากนี้ ทางทวีปยุโรป ประเทศเบลเยี่ยมก็เพิ่งมีการแต่งตั้ง ‘Petra De Sutter’ ผู้หญิงข้ามเพศ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนรีเวชวิทยาและการเจริญพันธ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีของประเทศ ทำให้เธอกลายเป็นนักการเมืองข้ามเพศที่มีตำแหน่งสูงที่สุดในโลก ณ ตอนนี้
การที่มีคนหลากหลายเพศเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารประเทศถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงการยอมรับ LGBT+ ที่เพิ่มมากขึ้น และยังเป็นสัญญาณว่าจะมีคนที่เข้าใจชีวิตและประสบการณ์ของกลุ่มคนที่โดนกดขี่และเลือกปฏิบัตินี้จริง ๆ มาออกนโบายที่ตอบสนองความต้องการและรองรับปัญหาของ LGBT+ และคนชายขอบอื่น ๆ ได้ ก็ได้แต่หวังว่าประเทศไทยจะมีรัฐสภาที่มีความหลากหลายและครอบคลุมทุกอัตลักษณ์อย่าสักวันหนึ่ง พร้อมกับประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และให้เสรีภาพกับทุกคนอย่างแท้จริง
#RainbowParliament 🏳‍🌈
#LGBTQPoliticians #NewZealand 🇳🇿
อ้างอิง
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน