การเคลื่อนไหวของนักเรียนไทย 2020

“เหยียดหยามตัวตน – ผลิตคนให้เชื่อง – ทำลายพื้นที่การเมือง – บังคับเรื่องมารยาทไทย – มีชนชั้นการศึกษา – มีปัญหาความเหลื่อมล้ำ – ถูกทำให้เพิกเฉย – ละเลยประชาธิปไตย”

 
 

10 นักเรียนไทยที่หลากหลายกับปัญหามากมายที่อยากจะบอก จากวันนั้นจนวันนี้ ‘6 ตุลาคม 2563’ การศึกษาไทยถูกทำลายลงยังไงบ้างแล้ว ร่วมเปิดอกเปิดใจฟังเสียงคนรุ่นใหม่ว่าพวกเขานั้นต้องการอะไร ‘ความฝัน’ ‘ความหวัง’ ‘ความตั้งใจ’ ในอนาคตของคนในสังคมนี้ที่ควรดีขึ้น ต่างล้วนสะท้อนออกมาอย่างหาญกล้า ผ่านกาลเวลาของการเคลื่อนไหวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 

Meet ten students with ten different stories about their roles in Thailand’s recently kindled student movement. It has been 44 years since the October 6 Massacre, and Thailand’s status quo does not seem to have been disrupted much by the tragic loss. However, the country’s future is not all bleak as the younger generation is now determined to work for their hopes, their dreams, and the country they want to live in—through various means and styles of their own. 
 

#เพราะเวลาอยู่ข้างพวกเรา #StudentMovement
#InMemorial #October6 #ThammasatMassacre
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน