‘เพราะนักเรียนไทยไม่ได้มีแค่สองเพศ’ กลุ่ม “นักเรียนเลว” จัดไพรด์พาเหรดเพื่อยื่นหนังสือแก้ไขกฎ รร. ที่ไม่หลากหลายซึ่งทำลายสิทธิมนุษยชน

‘เพราะนักเรียนไม่ได้มีแค่สองเพศ’
#เราไม่ใช่ตัวประหลาด ขึ้นเป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่ง หลังช่วงเช้าของวันนี้ (29 ก.ค. 63) มีการเดินขบวนชื่อ PRIDE นักเรียน เป็นการจัดขึ้นโดย ‘กลุ่มนักเรียนเลว’ เพื่อเดินไปที่กระทรวงศึกษาธิการ และยื่นหนังสือสร้างการเปลี่ยนแปลงกฎเพื่อสิทธิในเนื้อตัวร่างกายนักเรียนไทย อีกทั้งไม่จำกัดกรอบของมนุษย์ไว้แค่ชายหญิง เพื่อสนับสนุนความหลากหลายทางเพศในโรงเรียน
โดยการเดินขบวนครั้งนี้เริ่มจากพื้นที่ตรงข้ามนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ระหว่างทางมีการขับร้องเพลง ‘ลามะลิลา’ ที่ถูกแต่งใหม่โดยมีเนื้อหาบางส่วนดังนี้:
“ปัญหาไม่ใช่อะไร ก็แค่เพศต่างไป จะทําไมนักหนา
นักเรียนมีเพศหลากหลาย แต่ทรงผมมีหญิงชาย นายนางกําหนดมา
เส้นผมก็อยู่บนหัวเรา แต่ไปหนักหัวเขา ส่วนที่เบาคือปัญญา
เครื่องแบบกําหนดเพศฉัน ชายหญิงเท่านั้น ไม่ยอมพัฒนา
พวกเรากลายเป็นโรคจิต เป็นพวกวิปริต เพราะชุดความคิดในตํารา
คุณครูเหยียดฉันทําไม พ่อแม่ก็ไม่ใช่ เมื่อไหร่จะออกจากกะลา”
ก่อนไปรวมตัวแถลงการณ์ที่ตึกของทางกระทรวงศึกษาธิการเอง โดยมีปลัดกระทรวงฯ ได้ออกมารับหนังสือ
“นี่คือหนังสือสุขศึกษาที่ใบอนุญาตหมดอายุไปแล้ว แต่ยังถูกใช้สอนต่อในหลายๆ โรงเรียน มีการพูดชักจูงให้เพื่อนไม่คบนักเรียนที่เบี่ยงเบนทางเพศ ซึ่งในนิยามของเขาก็คือนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ ไม่ใช่เพศชายหญิงตามที่เขากำหนดมา” – ข้อความบางส่วนของตัวแทนกลุ่มได้กล่าว
ตลอดจนเรื่อง ‘แบบประเมินพฤติกรรม’ ที่ทาง สพฐ. ให้โรงเรียนมาประเมินนักเรียนทุกครั้งเมื่อเปิดเทอม ซึ่งมีเนื้อหาเหยียดเพศและลิดรอนสิทธิความเป็นมนุษย์ โดยกำหนดให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมเหมือนเพศตรงข้ามจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหา และคำถามคือ นักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ใช่นักเรียนปกติอย่างนั้นหรือ?
โดยการเรียกร้องคลอบคลุมไปถึงเรื่องการส่งเสริมให้เกิดการยุติเลือกปฏิบัติด้วยเหตุของเพศในโรงเรียนต่างๆ ด้วยซึ่งครอบคลุมไปทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียนด้วย โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนของคนทุกคนจริงๆ
ซึ่งขณะนี้ทางปลัดกระทรวงฯ ได้ออกมารับหนังสือแล้ว โดยกล่าวจะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย แต่ยังไม่ได้มีคำตอบแก่กลุ่มนักเรียนว่า การแก้ไขกฎระเบียบที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เร็ววันหรือไม่
#PRIDEนักเรียน 🏳‍🌈
#เพราะนักเรียนไทยไม่ได้มีแค่สองเพศ
อ้างอิง
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน