ให้เด็ก Intersex โตก่อน แล้วค่อยให้เขาเลือกเพศเอง แอลเบเนีย แบนแพทย์ห้ามผ่าตัดอวัยวะเพศที่กำกวม เพื่อรอให้เจ้าของร่างกายได้ตัดสินใจเองด้วยวุฒิภาวะ

เพื่อการรักษาสิทธิให้เด็กอินเตอร์เซ็กซ์ได้เลือกเพศเอง – ‘สาธารณรัฐแอลเบเนีย’ ประกาศ ‘แบนการผ่าตัดเลือกเพศในเด็กอินเตอร์เซ็กซ์’ (ยกเว้นว่าจำเป็นต้องทำเพื่อรักษาชีวิต)
อักษรย่อ ‘I’ ใน LGBTQI+ ที่หลายๆ คนใช้นั้นคือ ‘INTERSEX’ โดยภาษาไทยนิยามว่า ‘เพศกำกวม’ คือบุคคลที่เกิดมามีลักษณะทางร่างกายผสมผสานกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงในแง่โครโมโซม อวัยวะเพศ หรือฮอร์โมน แม้ว่าจะเป็นลักษณะตามธรรมชาติ แต่กฎหมายไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกไม่รองรับเพศๆ นี้ที่ต่างออกไปจากชายหรือหญิง จนนำไปสู่การที่แพทย์ผ่าตัดอวัยวะเพศให้เหลือเพียงเพศเดียว หรือกฎหมายก็มักให้เป็นผู้ชายแม้ในโครโมโซมจะมี Y แค่ตัวเดียว (XXY)
สำหรับแอลเบเนียซึ่งตั้งอยู่แถบเมดิเตอร์เรเนียน เป็นประเทศที่ 5 ที่บังคับใช้ระเบียบนี้ (แต่สิทธิเท่าเทียมทางเพศในภาพรวมยังไม่ดีนัก) โดยก่อนหน้านี้ผู้ปกครองจะเป็นคนกำหนดบอกแพทย์ว่าจะให้ผ่าตัดอวัยวะเพศของเด็กออกให้เหลือเพียงหนึ่ง ทำให้เด็กอินเตอร์เซ็กซ์หลายคนพอโตมาเกิดความรู้สึกขัดแย้งในตัวเองเพราะเพศบนร่างกายไม่ตรงกับความรู้สึกในใจ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสุขภาพเด็กระยะยาว และบางคนถึงกับต้องกินยาปรับฮอร์โมนตลอดชีวิต ดังนั้น จะผ่าหรือไม่ผ่าแล้วเก็บไว้ทั้งสองเพศก็ควรให้เจ้าของร่างกายเป็นคนตัดสินใจด้วยตนเอง
“แม้ข้อกำหนดนี้จะยังไม่ใช่กฎหมาย แต่ถ้าแพทย์ไม่ปฏิบัติตามก็เสี่ยงจะถูกยึดใบประกอบวิชาชีพ และถูกดำเนินคดีอาญาได้ ในส่วนของพ่อแม่ถ้าบังคับให้เด็กต้องผ่าตัดเลือกเพศ หน่วยคุ้มครองเด็กจะเข้ามาเจรจาแทนทารกที่ยังออกเสียงไม่ได้ต่อไป” – ‘Anisa Metalla’ ทนายจาก ‘Tirana Legal Aid Society’ หนึ่งในองค์กรที่ผลักดันให้เกิดการปกป้องสิทธิของเด็กเพศกำกวมในครั้งนี้
บนโลกเราอินเตอร์เซ็กซ์ถือว่าพบน้อยมากโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) เคยระบุไว้พบประมาณ 1.7%
จากเปอร์เซ็นที่น้อยทำให้กลุ่มคนนี้ไม่ถูกรองรับทางกฎหมายอีกทั้งยังถูกมองว่า ‘ผิดปกติ’ โดยในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการปกป้องสิทธิบนร่างกายของอินเตอร์เซ็กซ์แบบที่แอลเบเนียทำ ไม่มีการให้ใช้เพศอินเตอร์เซ็กซ์ในเอกสารทางราชการ และคนที่เกิดมามีภาวะเพศกำกวมยังคงถูกบังคับผ่าตัดให้เป็นเพศชายไม่ก็เพศหญิงในตอนที่เด็กเกินกว่าจะคัดค้านการตัดสินใจของพ่อแม่และแพทย์ได้
อ้างอิง
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน