สภากาชาดไทยต้องเปิดให้ทุกเพศนั้นบริจาคเลือดได้ ร่วมลงชื่อเพื่อให้หยุดการตีตราเลือดใน LGBT+ และให้ทุกคนได้มีสิทธิในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

เพราะเลือดคนรักเพศเดียวกัน = ‘สกปรกกว่า’ ยังมีในประเทศไทย
เมื่อวานนี้ (15 ก.ค.) คุณ ‘ศิริศักดิ์ ไชยเทศ’ นักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชน ร่วมกับ ‘สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย’ ได้ไปยื่นหนังสือต่อประธาน ‘คณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์’ เรียกร้องให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ‘สภากาชาดไทย’ เปิดให้ทุกคนบริจาคเลือดได้ เนื่องจากที่ผ่านมาคนข้ามเพศ เกย์ กะเทย ถูกปฏิเสธการรับบริจาคเลือด เพราะถูกเหมารวมว่าเป็น ‘กลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์’
ทำไม? – เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการโลหิตเองเคยอธิบายให้เหตุผลว่า ที่ไม่รับเลือดจากกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้น เพราะทำตามกฎของ ‘หลักกาชาดสากล’
นี่คือการเหมารวมและตีตราอย่างมาก – โดยมีกรณีที่แม้ว่าจะเตรียมผลตรวจเลือดไปยืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่รับบริจาคอยู่ดี ซึ่งการกระทำนี้ถือว่าผิดหลักรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาตรา 27 ที่ชี้ชัดว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน” การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งเพศเช่นนี้จึงทำไม่ได้
‘ความเสี่ยงในโรคทางเพศสัมพันธ์ คือ ผลจากพฤติกรรม ไม่ใช่จากเพศสภาพ’ – คือเนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือดังกล่าว และเสนอว่าการคัดกรองเลือดสามารถทำได้ในทางเทคนิค โดยไม่ต้องมาแปะป้ายว่า LGBT+ ทุกคนอาจเป็นคนที่มีโรคร้ายเพื่อเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกเพศ
ในช่วงโควิดนี้ยอดบริจาคเลือดลดลงมามาก จาก 2,000-2,500 ยูนิตต่อวัน เหลือเพียงประมาณ 1,400 ยูนิตต่อวัน แต่ความต้องการเลือดกลับเพิ่มมากขึ้น จนแทบจะไม่พอแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ ดังนั้นสภากาชาดไทยจึงต้องโปรดหยุดการตีตราห้ามคนบริจาคเลือดโดยอ้างเรื่องเพศได้แล้ว
ร่วมลงชื่อสนับสนุนได้ที่นี่: https://bit.ly/2Cj4ZsT
อ้างอิง
    • SirisakPosh ChaitedSpice
    • กรุงเทพธุรกิจ: https://bit.ly/391G5Kn
    • อัพเดตข่าวเรื่องเพศเพิ่มเติม: https://spectrumth.com/
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน