คุณคิดว่าสิทธิ LGBT+ นั้นคือสิทธิของคนทั่วไปหรือไม่?

“ถ้าสิทธิของคนทั่วๆ ไปยังไม่มาเนี่ย สิทธิของ LGBTQ+ ไม่น่าจะมาก่อน”
คุณ จอห์น วิญญู ได้กล่าวประโยคนี้ในช่วงหนึ่งของรายการ ‘Daily Topics’ ไปเมื่อวาน (8 ก.ค.) จนนำมาสู่การถูกวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามอย่างหนักกับวิธีคิดนี้ว่ามีอคติ และ LGBT+ นั้นไม่ใช่คนทั่วไปหรือ? หรือเป็นเพียงแค่การเลือกใช้คำผิด จึงทำให้เกิดการตีความไปในทางลบ แต่จนถึงตอนนี้ทางคุณจอห์นเองก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงถึงการใช้คำดังกล่าว
นอกจากนี้ คุณจอห์นยังกล่าวว่าในความเป็นจริงสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศไม่มีทางจะ “ลัดคิว” มาก่อนเรื่องอื่นๆ เหมือนกับในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งที่คนรวย ผู้ชาย และผู้หญิงจะได้สิทธิตามลำดับ โดยไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้ถูกต้อง แต่มันเป็นลำดับขั้นแบบนี้ และยังบอกว่ากลุ่ม LGBT+ เรียกร้องเฉพาะสิทธิของตน แต่ไม่ขับเคลื่อนเรื่องอื่นโดยเฉพาะเรื่องประชาธิปไตย จึงยากที่จะได้สิทธิเหล่านั้นมา กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันในวงกว้าง โดยมีการให้เหตุผลที่หลากหลายทั้งสนับสนุนและไม่สนับสนุน:
“สิทธิ LGBT+ ไม่ใช่สิทธิของคนทั่วไป” – เพราะ LGBT+ เป็นคนกลุ่มน้อยในสังคม แม้ว่าในไทยจะจะยอมรับกลุ่มนี้มากขึ้นแต่ก็ยังไม่เป็นเรื่องปกติ ในขณะนี้ที่การเรียกร้องสิทธิพื้นฐานของคนทั่วไปยังทำได้ยาก สำหรับคนกลุ่มย่อยจะยากยิ่งขึ้น และจะตามมาทีหลังเมื่อพลเมืองมีสิทธิเสรีภาพ มาร่วมกันผลักดันประชาธิปไตยก่อนสิ
“สิทธิ LGBT+ คือสิทธิของคนทั่วไป” – ควรทำให้เกิดความเท่าเทียมแก่คนทุกคนจริงๆ ไม่ว่าจะกลุ่มน้อยแค่ไหนก็ตาม เพราะเป็นสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้รับ และการกล่าวอ้างว่า LGBT+ ไม่มาช่วยเรียกร้องเรื่องประชาธิปไตย รู้ได้ยังไงถึงสรุปเหมาเพศเช่นนั้น? ตลอดจนไม่คิดเหรอว่าคนหลายๆ คนในสังคมเขาสามารถขับเคลื่อนการเมืองเรื่องอัตลักษณ์และชนชั้นไปพร้อมๆ กันได้
สำหรับการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมจากการถูกเลือกปฏิบัติเรื่องเพศและทางอัตลักษณ์นั้น มักถูกตั้งคำถามเสมอว่า ‘มากไป’ หรือพอมีการเรียกร้องไม่เอา พ.ร.บ. ที่มันสองมาตรฐานก็มักจะถูกตีตราว่า ‘ได้คืบจะเอาศอก’ ทั้งๆ ที่สิ่งที่เรียกร้องคือ ความเท่าเทียมที่เป็นมาตรฐาน (Standardization) ตลอดจนวิธีการมองกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่มากไปกว่าระบบสองเพศชายหญิง ก็แค่ทำให้มันดูปกติ (Normalization) ไม่ต้องต้องมา Stereotype ให้แปลกแยกออกไป #JustBeEqual#BeInclusive
แล้วคุณล่ะ คิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้?
อ้างอิง
Daily Topics: https://bit.ly/2CfhXHQ
#ShowYourSpectrum #LGBTNORMALIZATION
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน