คิดว่าผู้หญิงไทยควรมีสิทธิทำแท้งอย่างเสรีหรือไม่?

“หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนเองแท้งลูก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” – นี่คือ กม. ไทยมาตรา 301 ในประมวลกฎหมายอาญาที่ภาคประชาสังคมกำลังเรียกร้องให้มีการ ‘ยกเลิก’ ไม่ใช่แค่ ‘แก้ไข’ ตามคำวินัจฉัยล่าสุดของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เพื่อจะให้เกิดการหยุดเอาผิดหญิงตั้งครรภ์อย่างไม่เป็นธรรม ตลอดจนให้ผู้หญิงมีสิทธิบนเนื้อตัวร่างกายของตนอย่างสมบูรณ์

สำหรับกฎหมายไทยเกี่ยวกับการทำแท้งนั้นจะ ‘ไม่ผิด’ ก็ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลจากการ ‘ถูกข่มขืน’ หรือ ‘ตั้งครรภ์อันตราย’ ที่ส่งผลเสียต่อชีวิตหรือสุขภาพของผู้ตั้งครรภ์ – ทำให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมเลือกที่จะไปทำแท้งเถื่อนแทน ซึ่งมันอันตรายต่อร่างกายจากสุขภาวะอนามัยที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนเกิดอันตรายทางสุขภาพจิตจากการตีตราทางความเชื่อ เช่น มีแผลในใจว่าตนทำผิดบาปหรือถูกคนรอบตัวประณาม

ซึ่งในขณะที่ตอนนี้มี 67 ประเทศทั่วโลกแล้วอนุญาตให้ผู้หญิงทำแท้งอย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายได้แล้ว หากอายุครรภ์ยังไม่เกิน 12 สัปดาห์ โดยสามารถใช้ยายุติการตั้งครรภ์ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพบแพทย์หรือแสดงเหตุผลกับใคร แต่สำหรับไทยการทำแท้งยังถือว่าเป็น ‘อาชญากรรม’ อยู่ โดยมีการถกเถียงกันด้วยเหตุผลที่ต่างกันหลักๆ ดังนี้:

“ให้ทำแท้งเป็นสิ่งที่ผิดต่อไป” – การทำแท้งเป็นบาปผิดศีลธรรม เพราะถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แม้เด็กจะยังไม่เกิดแต่ชีวิตนั้นก็มีคุณค่าควรได้ดำรงอยู่ต่อไป นอกจากนี้ ถ้าผู้หญิงทำแท้งได้อย่างเสรีอาจทำให้ระมัดระวังกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยน้อยลง เพราะอาจคิดว่าถ้าพลาดก็ไปทำแท้งได้

“ผู้หญิงควรมีสิทธิทำแท้งเสรี” – ผู้หญิงควรมีสิทธิในการจัดการกับร่างกายตนเอง และมีทางเลือกให้ยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย หากต้องทำแท้งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม การทำแท้งเสรีจะช่วยลดผู้เสียชีวิตจากการทำแท้งเถื่อน ทำให้ผู้หญิงได้เดินหน้าใช้ชีวิตต่อตามที่ต้องการ และลดปัญหาเด็กที่ต้องทุกข์ทรมานจากครอบครัวที่ไม่พร้อมจะเลี้ยงดูเขาอย่างเต็มที่

คุณล่ะเห็นด้วยกันไหมกับการให้สิทธิทำแท้งอย่างปลอดภัย?

อ้างอิง
ภาพ: Erin K. Robinson
#ShowYourSpectrum #DecriminalizeAbortion
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน