หยุดลวนลาม อย่าอ้างเพศ

เคยได้ยินคำเหยียดเพื่อลวนลามคนอื่นแบบนี้ไหม?

เป็นกะเทย.. จับนิดจับหน่อยไม่เป็นไรหรอก

กะเทยก็เหมือนผู้ชายด้วยกันไม่เห็นเสียหาย

 

เนื่องด้วยวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี คือวันตระหนักถึงตัวตนคนข้ามเพศสากล นี่คือเรื่องราวของคุณเบสและ คุณเอิร์ธผู้ที่ถูกลวนลามทางเพศ (Sexual Harrassment) จากข้ออ้างของผู้กระทำที่อ้างว่าทั้งสองคนนั้นเป็นกะเทย  พวกเธอจึงออกมาส่งเสียงว่า ร่างกายทุกคนนั้นล้วนมีค่า ไม่ใช่ว่าใครจะมาลวนลามโดยอ้างเรื่องเพศ

 

This is the stories of two Thai trans women, who’re sexually harassed, came here to raise their voices.

 

#31มีนาคม #วันตระหนักถึงตัวตนคนข้ามเพศสากล

#InternationalTransgenderDayOfVisibility

#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน