ไล่ออกเพราะเพศ ถือว่าคนจ้างผิด นับเป็นครั้งแรกที่ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ลงโทษข้อหานี้ ซึ่งต่อจากนี้ทุกรัฐต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- Advertisement -
เป็นหนึ่งข่าวดีล่าสุดจากสหรัฐฯ เมื่อทางศาลสูงสุดได้ประกาศตัดสินผู้ว่าจ้างว่า ‘ผิด’ ในโทษฐานไล่พนักงานออกเพราะอคติทางเพศ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้ทุกศาลท้องถิ่นใช้มาตรฐานเดียวกันต่อจากนี้
หลังจากมีการเลือกปฏิบัติด้วยเพศในที่ทำงานมาอย่างยาวนาน แต่ไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังในระบบกฎหมาย จนเมื่อวานนี้ (15 มิ.ย.) ได้มีการตัดสินคดีความของ ‘Gerald Bostock’ และ ‘Donald Zarda’ (เกย์) กับ ‘Aimee Stephens’ (หญิงข้ามเพศ) โดยพวกเขาถูกไล่ออกเพียงเพราะเพศ และพวกเขานั้นชนะคดี
‘นายจ้างห้ามไล่พนักงานออกเพียงเพราะเขาเป็นเกย์หรือทรานส์’ – คำตัดสินนั้นมาจากการตีความบท กม. ที่มีอยู่แล้ว ‘Title VII of the Civil Rights Act of 1964’ ที่ระบุว่า ‘ห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา และเพศในการว่าจ้างงานอยู่แล้วนั้น ให้เพิ่มหมายความรวมไปถึงอัตลักษณ์และรสนิยมทางเพศด้วย
สำหรับประเด็นนี้ในประเทศไทยก็มีปัญหาเช่นกัน มีหลายๆ คนที่โดนกีดกันเรื่องงานเพียงเพราะอคติเรื่องเพศ โดยปัจจุบันเรามี ‘พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558’ กำหนดให้ผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศสามารถยื่นคำร้องต่อ ‘คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ’ ได้ หากผลการวินิจฉัยพบว่า มีผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อ้างอิง
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน