ไม่มีกะหรี่ที่พัทยา? Sex Worker อาชีพที่รัฐแกล้งมองไม่เห็น

- Advertisement -

8 มิ.. 2562 ตำรวจได้ออกตรวจ Walking Street ที่พัทยา พร้อมประกาศว่าเคลียร์! ทุกร้านถูกกฎหมาย ไม่มีการขายบริการทางเพศ

- Advertisement -

มีใครเชื่อไหมเนี่ย?

มาร่วมพูดคุยกับคุณแอนนา’ Sex Worker ที่พัทยา

ที่มาร่วมส่งเสียงของเธอสนับสนันการทำให้งานบริการทางเพศในไทยนั้นถูกกฎหมาย เพื่อส่งเสริมสุขภาวะสาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิตในฐานะแรงงานส่งเสริมสิทธิความเป็นมนุษย์ และสู่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศเรา

#งานบริการทางเพศไม่ใช่การค้ามนุษย์ #หยุดดูถูกอาชีพนี้ #Sexworker #Spectrum

#พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
BOUAVANH PHETSALATH
BOUAVANH PHETSALATH
Assistant: Photographer & Videographer