“ให้ธงรุ้งเป็นกระจกสะท้อน ยกมันขึ้น แล้วแสดงความคิดเห็นออกไป” Gilbert Baker – ผู้ออกแบบธงรุ้ง

- Advertisement -

“SPECTRUM” 
พวกเราคือ CONTENT CREATOR ที่มีความหวังอยากจะเห็นคนทุกคนนั้นมีความเท่าเทียมกัน โดยปราศจากอคติในเรื่องเพศ เราจึงรวบรวมเรื่องราวมาถ่ายทอดภายใต้คอนเซ็ปต์ “AMAZING TRUE STORIES” โดยเป็นพื้นที่ให้ผู้คนได้มาแสดงความคิดสะท้อนสีสันของทุกสเปกตรัมออกไป
.
โบกสะบัดธงของคุณให้กับทุกความถูกต้อง
“SPECTRUM” พื้นที่แห่งความคิดของทุกสีสัน
#SHOWYOURSPECTRUM

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน