ในวันที่มืดมิดนั้น ‘ความหวัง’ คือพลังของการเปลี่ยนแปลง บันทึกความทรงจำกับการขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้ ผู้คนหลากหลายและชายขอบนั้นได้มีที่หยัดยืนในสังคม

- Advertisement -
 

 
 
บันทึกภาพของกลุ่มคนหลากหลายและกลุ่มคนชายขอบ ที่ได้ออกมาร่วมอยู่บนพื้นที่อุดมการณ์ที่ให้ความหวังพวกเขาว่าในวันข้างหน้านั้นจะมีสิทธิมีเสียงในฐานะประชาชนที่มีค่าความเป็นมนุษย์เท่ากัน ทั้งกลุ่มผู้พิการ กลุ่มเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศและชาติพันธุ์ กลุ่มคนไร้สัญชาติ กลุ่มญาติผู้ชุมนุมที่ถูกฆ่าและบังคับให้สูญหาย กลุ่มผู้ใช้แรงงาน เป็นต้น การเคลื่อนไหวในครั้งนี้จึงเป็นอีกครั้งที่สำคัญมากต่อคนที่เชื่อในความหลากหลาย และหลักสิทธิมนุษยชนต่อคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมในประเทศไทย – 14 ตุลาคม 2563
 

#WhatsHappeninginThailand – Outraged at the establishment that upholds injustices and exerts violence upon its people, Thai people all over the country have been taking to the streets for the past few months to fight for a change that would save them and their society. These pro-democracy demonstrations are not new, as Thailand has been stuck in an endless loop of unjustified rise to power since the dawn of its democracy. What’s different, however, is that the country is looking at one of the most diverse movements in its history. Despite being led by students, marginalized groups, including LGBTQ+, sex workers, and the working class, take center stage in a way that is unprecedented. With the current force, this might be Thailand’s best hope for a revolution yet.
 
- Advertisement -

#October14 #Liberation
#InclusiveMovement #HopeForTheBetterSociety
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน