โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เปิดบริการ’คลินิกสุขภาพเพศ’ ภายใต้ slogan “เพศสัมพันธ์ไร้โทษ ตอบโจทย์เพศวิถี สุขทวีกับเพศรส” กับคุณหมอเฉพาะทางเรื่องเพศถึง 8 คน

- Advertisement -

Sexual Health: อีกข่าวความก้าวหน้าของสุขภาพทางเพศในไทย เมื่อ ‘โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ’ เปิด #คลินิกสุขภาพเพศ! ที่ออกแบบมาให้เพื่อยุคสมัยที่เข้าใจความหลากหลายทางเพศด้วย

“เพศสัมพันธ์ไร้โทษ ตอบโจทย์เพศวิถี สุขทวีกับเพศรส” นี่คือสโลแกนของคลินิกสุขภาพเพศนี้ พร้อมในบริบท ‘Sex positive’ (มองเรื่องเซ็กซ์ไม่ใช่แง่ลบ) ‘Gender neutral’ (เป็นกลางทางเพศ) และ ‘non-judgmental’ (ไม่ตัดสิน) ซึ่งจะเปิด #ให้บริการทุกวัน (จ.-ศ.) โดยมีแพทย์ พยาบาล นักเพศบำบัด และนักเพศวิทยาคลินิก ร่วมกันให้บริการแบบองค์รวมและสหสาขาวิชาชีพ

โดยมีตารางประจำสัปดาห์ดังนี้:
1) นพ. อติวุทธ กมุทมาศ – SEXUAL PHYSICIAN
2) พญ. ลลิต ลีลาทิพย์กุล – ADOLESCENT PHYSICIAN
3) นพ. ศิวพล ฐิตยารักษ์ – SEXUAL PHYSICIAN
4) นพ. พศวีร์ ขวัญช่วย – REHABILITATION PHYSICIAN
5) พญ. มุทิตา พนาสถิตย์ – PSYCHIATRIST
6) พญ. นภวรี จันทรวงศ์ – GYNECOLOGIST
7) พว. กษมา มาตรศรี – SEX THERAPIST
8) พว. วินิตย์ ผลงละเลิง – SEX COUNSELOR

โดยจะมีตารางในแต่ละวันไม่เหมือนกันนะของแต่ละเดือน
■ จันทร์ 13:00 – 16:00 น.
ADOLESCENT SEXUALITY CLINIC
พญ.ลลิต ลีลาทิพย์กุล – สัปดาห์ที่ 1,3
ANAL PAP SMEAR AND STDS CLINIC
นพ.อติวุทธ กมุทมาศ – สัปดาห์ที่ 2,4

■ อังคาร 13:00 – 16:00 น.
ED CLINIC นพ.ศิวพล ธิตยารักษ์
ทุกสัปดาห์

■ พุธ 13:00 – 16:00 น.
GENDER HEALTH CLINIC
นพ.อติวุทธ กมุทมาศ – สัปดาห์ที่ 1,3

■ พฤหัส 13:00 – 16:00 น.
ALL SEX HEALTH CLINIC
นพ.อติวุทธ กมุทมาศ – สัปดาห์ที่ 1,3
SEXUAL REHABILITATION CLINIC
นพ.พศวีร์ ขวัญช่วย – สัปดาห์ที่ 2,4

■ ศุกร์ 13:00 – 16:00 น.
MEET PSYCHIATRIST
พญ.มุทิตา พนาสถิตย์ – สัปดาห์ที่ 1
NEW CASE SCREENING AND PERMISSION-GIVING
Nurse case management – สัปดาห์ที่ 2,3
FEMALE SEXUAL DYSFUNCTION CLINIC
พญ.นภวรี จันทรวงศ์ – สัปดาห์ที่ 4

ใครสนใจใช้บริการได้แล้วนะตอนนี้
สามารถโทรติดต่อได้ที่ 029269515 หรือ 029269866

#TU #SexualHealthClinic #CenterofExcellence
#คุยเรื่องเพศกับหมอ #สุขภาพสุขภาวะเรื่องเพศ

- Advertisement -

สนทนาเรื่องเพศได้ที่กลุ่ม ‘เพศ’: https://bit.ly/2LKTzTg
อ่านข่าวเรื่องเพศอื่นๆ: www.spectrumth.com/

อ้างอิง
Thammasat TODAY: https://bit.ly/3bZOHV4
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ: https://bit.ly/3qHdz8q
Graphic by Napaschon Boontham
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน