โคลอมเบียได้นายกเทศมนตรีเลสเบี้ยนคนแรกของประเทศ สิทธิ LGBT+ ในประเทศดีขึ้นมากในรอบ 10 ปี

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โบโกตาเมืองหลวงของโคลอมเบียได้ประกาศชัยชนะกับ ‘Claudia Lopez’ ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ซึ่งถือได้ว่าเธอคนนี้คือ นักการเมืองคนแรกผู้นิยามตัวเองว่า เลสเบี้ยน ที่ได้รับชัยชนะจากเสียงโหวตจากประชาชนส่วนมาก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของสิทธิสตรีและสิทธิ LGBT+ ในประเทศโคลอมเบีย

- Advertisement -

ชัยชนะดังกล่าว ทำให้ Lopez กลายเป็นนายกเทศมนตรีเลสเบี้ยนคนแรกของเมืองหลวงในละตินอเมริกา ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาปรับปรุงสิทธิของ LGBT+ อยู่ตลอด แต่ด้วยอคติทางวัฒนธรรมที่ยาวนานและความไม่เท่าเทียมด้านต่างๆ ยังคงเป็นอุปสรรค

โคลอมเบีย เป็นประเทศอันดับหนึ่งในแถบละตินอเมริกา ที่มีความก้าวหน้าเกี่ยวกับสิทธิของ LGBT+ มากที่สุด โดยเริ่มจากปี 2524 ที่ให้การรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องถูกกฎหมาย และในปี 2554 มีกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อ LGBT+

ความเท่าเทียมที่พัฒนาเรื่อยๆ ตลอดรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
ปี 2524
– การรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องถูกกฎหมาย
ปี 2542
– LGBT+ ได้รับอนุญาตให้รับราชการทหารได้อย่างเปิดเผย
ปี 2550
– ออกกฎหมายรับรองการอยู่กินของเพศเดียวกัน โดยเรียกว่า ภาวะสมรสโดยพฤตินัย
ปี 2554
– ออกกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน การซื้อขายสินค้าและบริการ และด้านอื่นๆ เช่น การใช้ Hate Speech
ปี 2555
– อนุญาตให้คู่ชายรักชายสามารถบริจาคเลือดได้
– สามารถรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงได้ (เฉพาะ LGBT+ ที่ยังเป็นโสดเท่านั้น)
ปี 2557 – LGBT+ สามารถรับลูกของคู่รักเป็นลูกเลี้ยงได้ (คู่รักเคยมีลูกกับบุคคลอื่นมาก่อนแล้ว)
ปี 2558
– คู่รัก LGBT+ สามารถรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงดูร่วมกันได้
– การเป็นพ่อแม่ทันทีหลังคลอดบุตร
– Transgender ได้รับอนุญาตให้รับราชการทหารได้อย่างเปิดเผย
– การเว้นช่องว่างเกี่ยวกับเพศในสูติบัตร
– สามารถเปลี่ยนเพศและชื่อแสดงตนได้ก่อนที่จะมีการรับรอง โดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดหรือมีคำสั่งทางกฎหมาย
ปี 2559
– ออกกฎหมายสมรสเพศเดียวกัน
– รับรองการอยู่กินของเพศเดียวกันที่สมรสแล้วจากต่างประเทศ

อีกทั้ง LGBT+ ในโคลอมเบียมีสิทธิในการแสดงความรักกันในที่สาธารณะ ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยศาลรัฐธรรมนูญ

ถึงแม้จะมีความก้าวหน้าในเรื่องสิทธิของ LGBT+ มากขึ้น แต่รายงานการเลือกปฎิบัติก็ยังมีตัวเลขที่น่าตกใจให้เห็นอยู่เรื่อยๆ เช่น ในปี 2559 พบว่ามี LGBT+ ถูกสังหารในโคลอมเบียมากถึง 108 คน และในปี 2560 ที่ผ่านมาก็มีมากถึง 109 คนเลยทีเดียว

อย่างไรก็ดี การที่นักการเมือง LGBT+ ได้รับเสียงโหวตจากประชาชนส่วนมาก แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในบริบทที่เป็นทางการมากขึ้น และแสดงให้เห็นทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ของสิทธิมนุษยชนที่ค่อยๆ เติบโตไปข้างหน้า

อ้างอิง
Queer in The World: https://bit.ly/2qLkOlR
Human Rights Watch: https://bit.ly/2pYcAXe
NBC News: https://nbcnews.to/3671yPY
ภาพ: https://nbcnews.to/2MXtiiG
#Update #Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน