แผนที่ประชาธิปไตย 2019

- Advertisement -

ยุบพรรคการเมือง ดูดงูเห่า รัฐมนตรีขนแป้ง ประชามติที่ห้ามแสดงความคิดเห็น ก่อรัฐประหารซ้ำซ้อนซ่อนเงื่อน..

คุณคิดว่าประชาธิปไตยไทยอยู่ระดับไหนในสายตาชาวโลก?

SPECTROGRAM: แผนที่ประชาธิปไตย 2019

ภาพที่เห็นคือ แผนที่บอกความเป็นประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ ว่าอยู่ในระดับไหนกันบ้าง

ต้นปีที่ผ่านมา ‘The Economist Intelligence Unit’ กลุ่มธุรกิจการวิจัย วิเคราะห์ และคาดการณ์เศรษฐกิจโลก จัดอันดับประเทศต่างๆ เกี่ยวกับสถานะของระบบการปกครองในแต่ละปี โดยล่าสุดได้สำรวจ 167 ประเทศในปี 2019 พบว่า มีเพียง 22 ประเทศในโลกเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ  โดย 5 อันดับแรก ได้แก่ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวีเดน นิวซีแลนด์ และฟินแลนด์

โดยประเทศที่ความเป็นประชาธิปไตยได้ตกต่ำลงจากปี 2018 อย่างเห็นได้ชัด คือ ประเทศอิรัก ซึ่งอิรักหลุดจากระบอบการปกครองแบบผสมผสาน’ (หรือมักเรียกว่า การเมืองพันทางระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการ) สู่ระบบเผด็จการอย่างเต็มรูปแบบ

ส่วนประเทศจีนที่ปกติก็อยู่ในกลุ่มประเทศไม่ใช่ประชาธิปไตยอยู่แล้ว ในปีนี้ดัชนีทางสิทธิมนุษยชนในประเทศยังตกต่ำลงถึง 23 อันดับ แต่ที่เลวร้ายมากกว่าจีนนั้น ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็คือ ประเทศเกาหลีเหนือ ซีเรีย และคองโก ส่วนประเทศในยุโรปที่ได้รับคะแนนต่ำสุด คือ ประเทศเบลารุส อาเซอร์ไบจาน และรัสเซีย

ไทยแลนด์ของเรานั้น เคยถูกจัดอันดับ 5 ปีอย่างต่อเนื่องว่าเป็นระบอบการปกครองแบบผสมผสานและถึงแม้ปีนี้จะได้รับอันดับที่ดีขึ้น เป็นอันดับที่ 68 ของโลก แต่ก็ยังถูกจัดอยู่ในหมวดประชาธิปไตยที่มีข้อบกพร่องเพราะถึงแม้จะมีการเลือกตั้ง แต่ก็ยังไม่ได้มีประชาธิปไตยที่เท่าเทียมกันจริงๆ

ส่วนประเทศญี่ปุ่นที่เราคิดว่า การเมืองเขานั้นดีกว่าเราเยอะ ก็ยังไม่ถึงความเป็น ‘Full Democracy’ เพราะตัวกฎหมายนั้นยังมีการเลือกปฏิบัติอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องของความไม่เท่าเทียมทางเพศ

ความเท่าเทียมทางเพศล้วนเบิกบานในประเทศที่มีประชาธิปไตย ซึ่งประเทศที่มีการสมรสเพศเดียวกันในปัจจุบันนั้น มี 31 ประเทศ หรือเพียง 18.5% ของโลกเท่านั้น โดยการรับรองนี้นับเป็นการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศอย่างแท้จริง และไต้หวันเป็นประเทศล่าสุดที่มีการรับรองการแต่งงาน ทั้งยังเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในเอเชีย ที่การสมรสเพศเดียวกันนั้นถูกกฎหมาย

#ประชาธิปไตยคือหัวใจของความเท่าเทียม

- Advertisement -

#DemocracyIndex #HumanRightsforAll

#Spectrogram #DataDigest

อ้างอิง

Statista: https://bit.ly/2TijoLp

The Economist: https://econ.st/2Ie9i89

Business Insider: https://bit.ly/39lGtCP

Reuters: https://reut.rs/3anUkZe

#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
นภัสชล บุญธรรม
นภัสชล บุญธรรม
Illustrator & Graphic Designer